1 odpowiedzi

Sprawdź

Jakie jest działanie przekaźnika 12v?

  • freddy 3 pkt

    O jakim przekaźniku mówimy? Rozróżniamy kilka rodzajów przekaźników, np. elektromagnetyczny, bistabilny, czasowy, miniaturowy, itp.

    Skupimy się jednak na najbardziej popularnym przekaźniku jakim jest przekaźnik elektromagnetyczny. Przekaźnik taki składa się z dwóch podstawowych części: z cewki oraz ze styków. Aby przekaźnik zadziałał, tzn. aby styki przekaźnika się zamknęły lub otworzyły, należy odpowiednio wysterować cewkę elektromagnesu znajdującą się w przekaźniku. Należy na nią podać napięcie. Prąd, który przepłynie przez zwoje cewki wywoła pole magnetyczne, dzięki czemu przyciągana jest zwora, która zamknie lub otworzy odpowiedni styk lub styki w przekaźniku.

    Podana przez Ciebie wartość 12V jest wartością napięcia cewki przekaźnika.