Przeczytano 4 019 razy

Jakie jest działanie przekaźnika 12v?

Jakie jest działanie przekaźnika 12v?

Odpowiedzi (5)

 • Przekaźnik 12V jest to taki komponent, którego napięcie znamionowe cewki jest równe 12 woltów. W zależności od rodzaju przekaźnika, będzie on odznaczał się różnymi funkcjami. Najprostszy z nich, to przekaźnik elektromagnetyczny.
  Jego działanie prezentuje się następująco:
  W momencie, w którym doprowadzimy na cewkę napięcie znamionowe, zwierają się styki przekaźnika, które z kolei mogą uruchomić interesujący nas odbiornik.

 • Podobnie jak w styczniku musimy podać napięcie na cawkę.

  Różnica polega na tym, że styczniki służą do łączenia obwodów głównych (np. silników), natomiast przekaźniki elektromagnetyczne mają za zadanie łączenie obwodów pomocniczych (np. sterowniczych, sygnalizacyjnych). Więc umożliwia to przełączenie styku (lub styków) roboczego (mogącego przewodzić znaczne prądy) przy pomocy stosunkowo niewielkiego prądu sterującego. Rozrówniamy dwa rodzaje styków NO (ang. Normally Open) NC (ang. Normally Closed)

  Popularne oznaczenia:

  SPST (Single Pole, Single Throw) - przekaźnik jednoobwodowy ze stykiem zwiernym,

  SPDT (Single Pole, Double Throw) - przekaźnik jednoobwodowy ze stykiem przełączanym,

  DPST (Double Pole, Single Throw) - przekaźnik dwuobwodowy ze stykiem zwiernym,

  DPDT (Double Pole, Double Throw) - przekaźnik dwuobwodowy ze stykiem przełączanym.

 • Rozróżnimy grupy przekaźników:

  Przekaźniki półprzewodnikowe SSR i przekaźniki elektromagnetyczne EMR, jest jeszcze trzecia grupa czyli przekaźniki hybrydowe, przekaźniki te posiadają cechy przekaźników SSR i EMR 😊.
  SSR – tutaj elementem przełączającym są tyrystory

  Zalety:

  Brak części ruchomych, pracują przez to całkowicie bezgłośnie Nie ma łuku elektrycznego przy operacji przełączania, która odbywa się wewnątrz materiału półprzewodnikowego, Wysoka odporność na wstrząsy, wibracje i zanieczyszczenia środowiskowe. Brak zakłóceń elektromagnetycznych dzięki całkowicie elektronicznemu sterowaniu. Duża szybkość działania i wysoka częstotliwość pracy. Mała moc potrzebna do wysterowania przekaźnika.

  Wady:

  Duża rezystancja w stanie załączenia, powoduje to wydzielanie się ciepła i konieczność stosowania radiatorów. Duży spadek napięcia na złączu (1 - 1,6 V). Wrażliwość na przepięcia, konieczność stosowania warystora  lub układu RC.


  EMR – tutaj elektromagnes który zmienia położenie metalowych styków

  Zalety:

  jednakowa zdolność do przełączania obciążeń AC i DC, pomijalny spadek napięcia na stykach, duża odporność na przepięcia, zerowy prąd upływu.

  Wady:  

  zużywanie się styków (mniejsza żywotność), odskoki podczas łączenia oraz iskrzenie styków, zakłócenia elektromagnetyczne, długi czas reakcji, niedostateczna jakość przy załączaniu prądów udarowych.

   

  Sam przekaźnik jest to po prostu przełącznik sterowany elektrycznie. Ten sygnał elektryczny sterujący przekaźnikiem to napięcie i w przekaźnikach elektromagnetycznych nazywany jest napięciem cewki.
  Po podaniu na wejścia sterujące, cewkę odpowiedniego napięcia następuje przełączenie styków przekaźnika. Ze względu na rodzaje i ilość styków które są przełączane możemy rozróżnić przekaźniki o następującej konfiguracji styków:
  SPST (Single Pole, Single Throw) - przekaźnik jednoobwodowy ze stykiem zwiernym,
  SPDT (Single Pole, Double Throw) - przekaźnik jednoobwodowy ze stykiem przełączanym,
  DPST (Double Pole, Single Throw) - przekaźnik dwuobwodowy ze stykiem zwiernym,
  DPDT (Double Pole, Double Throw) - przekaźnik dwuobwodowy ze stykiem przełączanym.

  Głównymi cechami przekaźników są:

  - separacja galwaniczna układu sterowania od układu przełączanego

  - Przełączanie obciążeń dużej mocy z wysokim napięciem i / lub prądem o wysokim natężeniu przy małym zużyciu energii (niskie napięcie / małe natężenie prądu), nawet przy małych sygnałach elektrycznych.

 • O jakim przekaźniku mówimy? Rozróżniamy kilka rodzajów przekaźników, np. elektromagnetyczny, bistabilny, czasowy, miniaturowy, itp.

  Skupimy się jednak na najbardziej popularnym przekaźniku jakim jest przekaźnik elektromagnetyczny. Przekaźnik taki składa się z dwóch podstawowych części: z cewki oraz ze styków. Aby przekaźnik zadziałał, tzn. aby styki przekaźnika się zamknęły lub otworzyły, należy odpowiednio wysterować cewkę elektromagnesu znajdującą się w przekaźniku. Należy na nią podać napięcie. Prąd, który przepłynie przez zwoje cewki wywoła pole magnetyczne, dzięki czemu przyciągana jest zwora, która zamknie lub otworzy odpowiedni styk lub styki w przekaźniku.

  Podana przez Ciebie wartość 12V jest wartością napięcia cewki przekaźnika.