2 odpowiedzi

Sprawdź

Jak prawidło wyposażyć rozdzielnicę elektryczną w domu jednorodzinnym?

Moderator Wiesław dodane:

Mam upartego wszytkowiedzącego klienta. Poradźcie co musi zawierać rozdzielnica elektryczna. Ja twierdzę że ogranicznik B+C różnicówka AC i kilka esek wystarczy. Można dodać lampki kontrolne i ewentualnie rozłącznik. Klient twierdzi że muszę zastosować ogranicznik 3+1 i na każdy obwód wyłącznik róznicowonadprądowy A. Kto ma rację?

 • malek 0 pkt

  Według mojego doświadczenia uważam, że domek jednorodzinny powinien być wyposażony w Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 25A 30mA Typ AC, Rozłacznik IS63/4-zabezpieczenie gniazda siłowego, ogranicznik przepięć B+C Typ 1+2 4P 12,5kA-idealnie zabezpieczy budynek przed przepięciami, które mogą powstać np. wskutek uderzenia pioruna. Ponadto łazienka i kuchnia powinna być zabezpieczona osobnym wyłacznikiem różnicowo-nadprądowym 2P 16A B 0,03 Typ AC. Do oświetlenia pomieszczeń można zastosować-zabezpieczyć wyłacznikiem nadprądowym 1P B 10A 6kA AC, a gniazda domowe proponuje zabezpieczyć wyłacznikiem nadprądowym 1P B16A 6kA AC. Dodatkowo można umieścić w rozdzielni lampkę kontrolną faz trójfazową w trzech kolorach. Uważam, że są to podstawowe aparaty, które powinny znajdować się w rozdzielni domu jednorodzinnego. Każda rozdzielnia w takim dudynku może się w jakimś stopniu różnić od innej, ponieważ zależy to od projektu instalacji, inwestora i wyposażenia domu.

 • Piotr Bibik

  Rozdzielnicę elektryczną należy wykonać zgodnie z projektem sporządzonym przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami.

  Przez pojęcie prawidłowo rozumiem zgodnie z przepisami i aktualną wiedzą techniczną.

  W skrócie w domu jednorodzinnym zwróciłbym szczególną uwagę na ogranicznik przepięć, który zabezpiecza urządzenia elektroniczne przed uszkodzeniem. Jeśli jest instalacja odgromowa lub zasilanie linią napowietrzną sugeruję ogranicznik przepięć (popularnie, lecz błędnie zwany B+C) zbudowany z iskiernika i warystora. Są trochę droższe, lecz skuteczne pod warunkiem przestrzegania wymogów producenta związanych z montażem (np. długość przewodów).

  Zabezpieczenia różnicowoprądowe, które zabezpieczają przed porażeniem prądem elektrycznym sugeruję typ A. Popularny typ AC może nie zadziałać przy obecnych urządzeniach np. LED-ach.

  Sugeruję przemyśleć podział na obwody. Tak, aby np. upływ prądu w lampce ogrodowej nie wyłączył zasilania pieca CO lub alarmu (więcej obwodów zabezpieczonych wyłącznikiem rożnicowoprądowym). 

  Szczegółowych, minimalnych wytycznych można szukać w Warunkach Technicznych Rozdział 8 Instalacja Elektryczna (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 i z 2017 r. poz. 2285).