Przeczytano 398 razy

Przyłącze energetyczne - na co zwrócić uwagę przy jego wykonaniu?

Jakie formalności muszę załatwić aby zostać przyłączonym do sieci energetycznej?
Czy mogę sam przygotować złącze do przyłączenia energii elektrycznej dla domku jednorodzinnego?
Czy muszę posiadać projekt przyłącza energetycznego?
Kto ponosi koszt przyłącza energetycznego?

Odpowiedzi (4)

  • Aby zostać przyłączonym do sieci elektroenergetycznej, należy złożyć do operatora wniosek o określenie warunków technicznych przyłączenia. We wniosku wpisujemy żądaną moc przyłączeniową oraz orientacyjne roczne zużycie energii elektrycznej. Do wniosku należy załączyć szkic sytuacyjny określający położenie przyłączanego obiektu. Wydając warunki przyłączenia operator określa zakres robót koniecznych do zrealizowania przyłącza - jeśli jest potrzebna rozbudowa sieci, zostanie ona wykonana. Opracowanie projektu i jego fizyczna realizacja leży po stronie operatora - w warunkach znajduje się wysokość opłaty przyłączeniowej. W praktyce wygląda to tak, że operator stawia w granicy działki złącze kablowo-pomiarowe (ZKP), do którego odbiorca we własnym zakresie musi podłączyć instalację odbiorczą. Nie musi to być instalacja docelowa, wystarczy rozdzielnica budowlana.