Przeczytano 4 794 razy

Pomiar oświetlenia - jak stworzyć siatkę pomiarową?

Pomiar oświetlenia - jak stworzyć siatkę pomiarową?

Odpowiedzi (4)

  • Przepraszam za zły link do filmu.

  • Pomiary oświetleniowe stanowią jeden z etapów weryfikacji oświetlenia wnętrz i powinny być odniesione do jakiejkolwiek posiadanej przez użytkownika obiektu dokumentacji projektowej oświetlenia. Pomiary oświetleniowe, należy wykonywać okresowo zgodnie z wymaganiami przepisów BHP.

    Niezwykle ważna jest ocena, czy istniejące rozwiązanie oświetleniowe spełnia wymagania oświetleniowe dla danego wnętrza w przypadku zastosowania innych opraw i źródeł światła niż w projekcie.

  • Przed przystąpieniem do właściwych pomiarów rozkładu natężenia oświetlenia należy wykonać kilka prac przygotowawczych. Pierwszą czynnością powinno być ustalenie rozmieszczenia punktów pomiarowych.

    W myśl zaleceń normy powinny to być te same punkty, które przyjęto do obliczeń projektowych. Jeżeli brak danych w tym zakresie, należy ustalić rozmieszczenie punktów pomiarowych w ramach czynności weryfikacyjnych. Punkty powinny być rozmieszczone równomiernie, a ich liczba dobrana do wielkości obszaru pomiarowego (tabela ze zdjęcia).

    W pomieszczeniach z określonymi stanowiskami pracy i zastosowanym oświetleniem zlokalizowanym punkty pomiarowe można wyznaczyć bezpośrednio na każdym stanowisku, biorąc pod uwagę rozmieszczenie obszaru zadania, obszaru bezpośredniego otoczenia i obszaru tła.

  • Przed przystąpieniem do pomiarów rozkładu natężenia oświetlenia w danym obiekcie należy ustalić rozmieszczenie punktów pomiarowych. W świetle obowiązującej normy powinny być to te same punkty które projektant oświetlenia przyjął do obliczeń w Dialuxie lub innym programie do obliczeń natężenia oświetlenia. Jeżeli nie posiadamy takich informacji ustalamy punkty pomiarowe równomiernie i dobieramy ich ilość do wielkości pomieszczenia zgodnie z poniższą tabelą z zalecaną liczba punktów siatki pomiarowej (zobacz screen):