Przeczytano 4 375 razy

Jak działa i kiedy stosujemy miernik magnetoelektryczny?

Jak działa i kiedy stosujemy miernik magnetoelektryczny?

Odpowiedzi (3)

 • Mierniki magnetoelektryczne to przyrządy pomiarowe służące do mierzenia natężenia prądu elektrycznego stałego, w których pomiar odbywa się dzięki wzajemnemu oddziaływaniu pola magnetycznego magnesu trwałego z polem magnetycznym wytworzonym przez mierzony prąd płynący w ruchomej cewce połączonej ze wskazówką. Mierniki te mogą określać też wartości innych wielkości fizycznych przetwarzanych na prąd elektryczny.

  Wyróżniamy 2 rodzaje mierników magnetoelektrycznych w zależności od budowy:

  - miernik magnetoelektryczny o ruchomej cewce

  - miernik magnetoelektryczny o ruchomym magnesie

 • Miernikami magnetoelektryczny to mierniki, w którym odchylenie wskaźnika następuje w wyniku współdziałania pola magnetycznego magnesu trwałego i ruchomej cewki, przez którą płynie prąd.
  Służa do pomiarów prądu stalego jako woltomierze, amperomierze i omomierze.

  Mierniki te dzielimy na dwa rodzaje
  - z ruchomą cewką
  - z ruchomym magnesem

 • Mierniki magentoelektryczne są wyposarzone w element pomiarowy - Ustój magnetoelektryczny

  Pomiar prądu lub napięcia w obwodach prądu stałego. Obecnie producenci mają w ofercie wykonania dla obwodów prądu sinusoidalnego.

  Mierniki Amperomierze i Woltomierze wyposarzone w układ prostowniczy (ANALOGOWE) mało dokładne.

  Stosowane w pracowniach elektrycznych, laboratoriach badawczych, stołach probierczych. 

  Sposób kostrukcji powoduje, że mierniki nie reagują bezpośrednio na przepływ prądu przemiennego.