1 odpowiedzi

Sprawdź

Jakie jest wymagane natężenie oświetlenia ewakuacyjnego?
Czy jest określony wymagany czas podtrzymania oświetlenia ewakuacyjnego? Jeżeli tak, to ile on wynosi?
Jak często należy przeprowadzać kontrolę / pomiary oświetlenia ewakuacyjnego?
 

 • SpecIT 0 pkt

  Oświetlenie ewakuacyjne jest to element instalacji elektrycznej oświetlenia awaryjnego. Należy je stosować w budynkach, w których zanik napięcia może spowodować jakiekolwiek zagrożenie życia lub zdrowia ludzi w nich przebywających. Bezwzględnie należy stosować oświetlenie ewakuacyjne we wszystkich pomieszczeniach kin, teatrów, obiektów widowiskowych, sal konferencyjnych, czytelni, lokali rozrywkowych i sal sportowych przeznaczonych dla ponad 200 osób, pomieszczeń wystawowych w muzeach, w garażach o powierzchni ponad 1000 m2 oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym, i w pomieszczeniach o powierzchni ponad 2000 m2 w budynkach użyteczności publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego oraz w budynkach produkcyjnych i magazynowych.

  Aby zapewnić odpowiednią widzialności znaków ewakuacyjnych umożliwiającą bezpieczną ewakuację oprawy oświetlenia awaryjnego powinny być umieszczane co najmniej 2m nad podłogą. Oprawy oświetleniowe do oświetlenia ewakuacyjnego, powinny być usytuowane w pobliżu każdych drzwi wyjściowych oraz w miejscach, gdzie to konieczne, aby zwrócić uwagę na potencjalne niebezpieczeństwo lub umieszczony sprzęt bezpieczeństwa.

  Czyli w miejscach takich jak:

  - Przy każdych drzwiach przeznaczonych do ewakuacji

  - Przy schodach aby zapewnić widoczność wszystkich stopni

  - W pobliżu przycisków alarmowych i urządzeń przeciwpożarowych

  - Przy każdej zmianie kierunku ewakuacji

  - Przy każdym skrzyżowaniu korytarzy

  - Na zewnątrz w pobliżu każdego wyjścia końcowego

  - W pobliżu punktu pierwszej pomocy

  Wszystkie elementy oświetlenia awaryjnego powinny spełniać wymagania określone w Polskich Normach.

  - Norma PN-EN 60598-2-22 „Oprawy oświetleniowe. Część 2. Wymagania szczegółowe. Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego”,

  - Norma PN-N-01256-02 „Ochrona przeciwpożarowa. Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja”.

  - Norma PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.

  - Norma PN EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.