Po uzyskaniu uprawnień E1 i D1 jak zdobyć uprawnienia do pomiarów

w tym roku zdobyłem uprawnienia E1 i D1 ale zapomniałem o uprawnieniach do wykonywania pomiarów odgromowych

7

Odpowiedzi

Odpowiedzi (7)