Przeczytano 3 722 razy

Jak powinien wyglądać protokół odbioru instalacji elektrycznej?

• Jaki rodzaj pomiarów powinien zawierać protokół odbioru instalacji elektrycznej, przed przyłączeniem do sieci?
• Czy protokół odbioru musi zawierać schemat instalacji elektrycznej?
• Czy do protokołu musi być dołączona kopia uprawnień elektryka?
• Czy w protokole odbioru instalacji elektrycznej trzeba wskazać wykonawcę instalacji?
• Jakaś norma określa wygląd i zawartość protokołu odbioru instalacji elektrycznej? Jeśli tak, to jaka?

Odpowiedzi (4)