1 odpowiedzi

Sprawdź

Jak doprowadzić uziom fundamentowy?

 • Piotr Bibik

  Czy na budynku będzie (teraz lub w przyszłości) instalacja odgromowa? Pytanie to jest zasadne ponieważ w zależności od odpowiedzi wykonuje się uziemienie ochronne lub odgromowe.

  Uziemienie odgromowe musi odprowadzić dużo wyższe prądy więc jego konstrukcja musi być odpowiednio trwała.

  W dużym uproszczeniu wyróżniamy dwa rodzaje odgromowych uziomów fundamentowych: naturalne i sztuczne.

  Uziom fundamentowy naturalny, wykonuje się poprzez spawanie prętów zbrojeniowych na długości minimum 5 cm.

  Uziom fundamentowy sztuczny, wykonuje się poprzez przymocowanie do zbrojenia bednarki na całej długości fundamentu. Bednarkę przymocowuje się do zbrojenia np. za pomocą czterootworowych złącz krzyżowych.

  Wspólne dla obu rodzajów uziemień fundamentowych jest:

  Rezystancja uziemienia mniejsza niż 10 Ohm. Elementy metalowe muszą być zalane warstwą betonu o minimalnej grubości 5 cm. Uziom fundamentowy powinien mieć kształt otoku o boku nie przekraczającym 20 m.

  Należy pamiętać o zabezpieczeniu przeciwkorozyjnym bednarki, która wychodzi z uziomu fundamentowego do przewodów odprowadzających oraz do szyny wyrównania potencjałów.