Przeczytano 1 043 razy

Jak doprowadzić uziom fundamentowy?

Jak doprowadzić uziom fundamentowy?

Odpowiedzi (4)

 • Wszystko fajno jest pokazane i opisane, ale warto pamiętać, by bednarke uziemienia wyprowadzić jak najbliżej rozdzielni, dlatego, ze przewód którym wykonuje się połaczenie głownej listwy uziemiającej nie powienien byc krótszy jak 1m to samo tyczy się przewodu który jest wyprowadzany z ochronnika przeciwprzepięciowego. Ponad to trzeba przewidzieć czy będzie instalacja odgromowa i w narożnikach budynku wyciągnąć bednarkę ponad grunt gdzie póżniej będzie można wpiąć się instalacją odgromową.

 • Wystarczy obejrzeć filmik Jacka ;) i Darka https://youtu.be/S6uTLhUXmcI

 • Ogólne zasady wydają się proste. Uziom fundamentowy stanowią elementy metalowe zalane betonem w fundamencie budowli, przy czym fundament musi mieć niezawodną styczność elektryczną z otaczającym gruntem. Niezawodną nie znaczy doskonałą, oznacza jednak, że ta elektryczna styczność będzie wystarczająca w całym spodziewanym okresie trwałości tegoż budynku.Uziom fundamentowy naturalny tworzy samo zbrojenie żelbetowego fundamentu, jednak ze względu na skłonność budowlanych do łączenia ze sobą elementów uzbrojenia tylko drutem wiązałkowym, takie rozwiązanie wyklucza się jednak z poważnych rozważań o uziomie skutecznym. Należy zatem dążyć do wykonania uziomu fundamentowego sztucznego, spełniającego wszelkie założenia dla prawidłowej ochrony instalacji i jej użytkowników. Uziom powinień mieć rezystacje 10Ω według normy PN-EN 62305-3.

 • Czy na budynku będzie (teraz lub w przyszłości) instalacja odgromowa? Pytanie to jest zasadne ponieważ w zależności od odpowiedzi wykonuje się uziemienie ochronne lub odgromowe.

  Uziemienie odgromowe musi odprowadzić dużo wyższe prądy więc jego konstrukcja musi być odpowiednio trwała.

  W dużym uproszczeniu wyróżniamy dwa rodzaje odgromowych uziomów fundamentowych: naturalne i sztuczne.

  Uziom fundamentowy naturalny, wykonuje się poprzez spawanie prętów zbrojeniowych na długości minimum 5 cm.

  Uziom fundamentowy sztuczny, wykonuje się poprzez przymocowanie do zbrojenia bednarki na całej długości fundamentu. Bednarkę przymocowuje się do zbrojenia np. za pomocą czterootworowych złącz krzyżowych.

  Wspólne dla obu rodzajów uziemień fundamentowych jest:

  Rezystancja uziemienia mniejsza niż 10 Ohm. Elementy metalowe muszą być zalane warstwą betonu o minimalnej grubości 5 cm. Uziom fundamentowy powinien mieć kształt otoku o boku nie przekraczającym 20 m.

  Należy pamiętać o zabezpieczeniu przeciwkorozyjnym bednarki, która wychodzi z uziomu fundamentowego do przewodów odprowadzających oraz do szyny wyrównania potencjałów.