Czy uziom fundamentowy można wykorzystać jako połączenia wyrównawcze w obiekcie ?

Czy uziom fundamentowy można wykorzystać jako połączenia wyrównawcze w obiekcie ?

7

Odpowiedzi

Odpowiedzi (7)