1 odpowiedzi

Sprawdź

Czy można będzie korzystać z energii w sposób bezprzewodowy.Tak jak z internetu?b

Ryś 0 pkt dodane:

Jak będzie taka możliwość  kupię samochód  elektryczny.

  • Radek 0 pkt

    Logiczniejsze od bezprzewodowego przesyłu prądu jest raczej urządzenie samonapędzejące się. Mianowicie energia kinetyczna ciała stałego, w większości złożonego z magnesu i po części z masy podtrzymującej pęd(kręt), w kształcie torusa obracającego się dookoła swej głównej osi wewnątrz cewki, której pole magnetyczne przyspieszałoby owe ciało stałe. Dostarczana przez cewkę energia byłaby stała, a odpowiednio zbudowany czynnik przyspieszany miałby energię wyliczaną ze wzoru delta E=m*v^2((1/2)-(2*Pi/n)), przy założeniu, że cały czynnik przyspieszany jest magnesem(m-masa; v-prędkość, n-liczba zwojów na cewce). Jeśli chcemy, żeby układ sam się napędzał, to trzeba ulokować wewnątrz torusa dodatkowe przewody, w których czynnik przyspieszony wytwarzał prąd elektryczny(Prawo Biota-Savarta), ale należałoby obliczyć ile energii jest potrzebne do rzeczywistej pracy i korzystając z równania odpowiednio zbalansować masowo-magnetycznie czynnik przyspieszany tak, aby przy zbyt małym wpływie masy na pęd urządzenie nie zatrzymało się przy wzbudzaniu prądu. Estetycznie byłoby też dodać sprężynowy system startowy dla czynnika przyspieszanego