Przeczytasz w 7 min.
Przeczytano 12 569 razy
Ostatnia aktualizacja 2024-01-02

Przeglądy instalacji elektrycznej: okresowe i odbiorcze, oględziny, pomiary ochronne

Przeglądy instalacji elektrycznej: okresowe i odbiorcze, oględziny, pomiary ochronne

Od czasu do czasu słychać w mediach szokujące informacje o pożarze lub porażeniu prądem. Zwłaszcza w tym drugim wypadku taka informacja najczęściej dotyczy mieszkania, domu jednorodzinnego lub prywatnego małego warsztatu. Czemu, przynajmniej wedle statystyk, zdarza się to dużo częściej w mieszkalnictwie aniżeli np. w fabrykach, gdzie dużo częściej ludzie mają kontakt z maszynami i urządzeniami elektrycznymi?

Dowiedz się:
– na czym polega przegląd instalacji elektrycznej
– jaka jest podstawa prawna przeglądów instalacji elektrycznej

Elektryk wykonujący przegląd instalacji

Często przyczyną największych tragedii są elementarne braki w zakresie bezpieczeństwa, czyli brak przeglądów instalacji elektrycznych, brak wiedzy jak często powinny odbywać się badania instalacji elektrycznej.

Większość właścicieli domów i mieszkań przy budowie instalacji szuka elektryka wśród rodziny, znajomych lub przez ogłoszenia w internecie, przy czym poszukiwania zwykle są ukierunkowane na jak najniższą cenę i jak najszybsze wykonanie zlecenia. Mało który inwestor po takiej realizacji zastanawia się nad przeglądem odbiorczym czy pomiarami ochronnymi. Jeśli przegląd odbiorczy jest wykonywany, to niezwykle często tylko na papierze – „przecież skoro działa, to jest dobrze” – tłumaczą taki stan rzeczy inwestorzy.

W najlepszym razie kończy się to częstymi awariami i wydatkami niejednokrotnie przekraczającymi koszt wykonania prawidłowej instalacji. W najgorszym razie dochodzi do pożaru lub porażenia prądem, co może pozbawić zdrowia, a nawet życia. Dopiero po takim nieszczęśliwym wypadku wiele osób dochodzi do wniosku, że zapomniało o zleceniu przeglądu okresowego. Jednak wtedy jest już na to za późno.

Łączy nas napięcie

Zainteresował Cię temat? Dołącz do społeczności i wkręć się w dyskusję.

Zarejestruj się

Pomiary impedancji pętli zwarcia – docelowe i tymczasowe

Podczas wykonywania instalacji, niezależnie od staranności, czasem zdarzy się drobny błąd albo niedopatrzenie, np. w postaci niepołączonych przewodów PE wewnątrz puszki lub przerwy w tym przewodzie – bardzo często wskutek wiercenia w ścianie, co jest częstą czynnością podczas budowy i remontu. Przewiercony przewód PE nie daje żadnych sygnałów ostrzegawczych do chwili porażenia prądem. Tak samo uszkodzenie izolacji pomiędzy przewodami roboczymi może spowodować nie tylko porażenie, ale nawet pożar. Praktyka pokazuje, jak często przez to dochodzi do wypadków i że lepiej mieć pewność, że wszystko jest w porządku.

Podczas wykonywania pomiarów odbiorczych nie zawsze jest możliwość dokonania docelowych pomiarów IPZ (impedancji pętli zwarcia), gdyż nie ma jeszcze docelowego zasilania. W takim przypadku pomiar impedancji pętli zwarcia, IPZ, wykonany podczas zasilenia instaacji z innego źródła niż docelowe nie daje pewnego wyniku i nie można zawrzeć go w protokole (za wyjątkiem dopisania adnotacji dotyczącej tymczasowego zasilania). Mimo wszystko warto je wykonać, aby wiedzieć, czy instalacja jest wykonana prawidłowo i nie będzie stanowić istotnego zagrożenia do czasu docelowych pomiarów IPZ po założeniu licznika. Oczywiście wyniki pomiarów impedancji pętli zwarcia (IPZ) będą inne na tymczasowym zasilaniu, a inne na docelowym – dlatego jest to tak istotne.

przegląd instalacji elektrycznej

Przegląd instalacji elektrycznej: usłyszeć łuk elektryczny

Prawidłowo wykonany przegląd instalacji elektrycznej to nie tylko pomiary. To przede wszystkim oględziny wykonane jeszcze przed pomiarami. Jak się można domyślić, oględziny, wykonuje się za pomocą wszystkich zmysłów, tzn. wzroku, węchu, dotyku, a nawet… słuchu. Ten ostatni czasem pozwala ujawnić w trakcie dokonywanej kontroli instalacji elektrycznej m.in. uszkodzenie na łączeniu objawiające się łukiem elektrycznym, którego może nie być widać, ale może być słyszalny w postaci cichych, lecz nieprzyjemnych trzasków.

Podczas oględzin istotna jest nie tylko ocena łączeń i izolacji, ale także dokręcanie złączy śrubowych, które z czasem się luzują wskutek rozszerzalności termicznej metali oraz od najmniejszych wibracji – oczywiście nie trwa to kilka minut, tylko trochę dłużej. Zalecany okres między dokręcaniem takich złączy to jeden rok. Pominięcie tego i w efekcie luźny styk może skutkować spaleniem się łączenia, pożarem, a także porażeniem, gdy dojdzie na przykład do przerwy w łączeniu przewodów ochronnych lub do wzrostu wartości IPZ wskutek zbyt słabego styku.

Łączy nas napięcie

Chcesz wiedzieć więcej? Dołącz do społeczności i zadawaj pytania!

Zarejestruj się

Badanie instalacji elektrycznej – niewłaściwe łączenie źródłem problemów

Innym bardzo istotnym i częstym „grzechem” podczas przeglądów instalacji elektrycznej jest pomiar tylko jednego gniazda na obwodzie czy nawet w ramce albo wielokrotnym gnieździe natynkowym. Osoby wykonujące takie pomiary często uważają, że ten sam wynik będzie na pozostałych gniazdach – co jest niestety błędnym myśleniem.

Wystarczy rozrysować najprostszy obwód z dwoma gniazdami obok siebie, aby zrozumieć, że pomiar na tych dwóch gniazdach może dać kompletnie różne wyniki. Może tak być na skutek uszkodzenia jednego z gniazd, a może z powodu niewłaściwego lub uszkodzonego łączenia. Przykładowo, przewód PE przechodzący przez złącze śrubowe w gnieździe podczas jego zluzowania się może doprowadzić do tego, że odizolowane żyły będą mieć ze sobą połączenie o małej impedancji, a połączenie z elementami tego złącza będzie dużo słabsze.

Tak samo jest, gdy łączenie przewodów jest wykonywane nie w złączu gniazda, a poza nim w puszce – za pomocą szybkozłączki, kostki łączeniowej lub w inny sposób. W takim przypadku przewód może nawet leżeć luźno, a pomiar wykonany na tylko jednym z gniazd nie wychwyci tego problemu. Tym bardziej że, jak już wspomniałem, pomiary powinny być poprzedzone szczegółowymi oględzinami, podczas których sprawdzamy wszystkie łączenia przewodów, dokręcamy je (tylko śrubowe) i dopiero po tym wykonujemy pomiary ochronne.

Łączy nas napięcie

Masz pytania? Zarejestruj się i zadaj je naszej społeczności!

Zarejestruj się

Przeglądy instalacji elektrycznej podstawa prawna

Ustawa Prawo budowlane wyraźnie mówi, jak często należy dokonywać przeglądów instalacji elektrycznej:

Art. 62. 1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:
1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, (...)
2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Zbyt długie zwlekanie z dokonaniem przeglądu często skutkuje tym, że instalacja elektryczna staje się niewidzialnym zagrożeniem, które w każdej chwili może doprowadzić nawet do tragedii.

Przeczytaj też: "Pomiar rezystancji izolacji".

Komentarze (26)


  • Ostatnia wizyta:
  • W serwisie od:
  • 24 pytań
  • 418 odpowiedzi
  • 99.8% pozytywnych ocen od użytkowników

  Jeśli chodzi o przepisy prawne dotyczące pomiarów elektrycznych - podsyłam link do wideo gdzie rozmawiam z dr Karwatem na temat kwestii prawnych związanych z pomiarami elektrycznymi i pomiarami elektroenergetycznymi. 


  • Ostatnia wizyta:
  • W serwisie od:
  • 40 pytań
  • 286 odpowiedzi
  • 99.3% pozytywnych ocen od użytkowników

  Tak powinny wyglądać przeglądy instalacji i gdyby tak wyglądały byłoby bezpieczniej. Ale cóż, szczególnie w budynkach wielorodzinnych wygląda to zupełnie inaczej.


  • Ostatnia wizyta:
  • W serwisie od:
  • 15 pytań
  • 1113 odpowiedzi
  • 97.6% pozytywnych ocen od użytkowników

  Przy ewentualnej wypłacie z ubezpieczenia, ubezpieczalnie bardzo często lubią pytać o tego typu dokumenty z przeglądów, czy to kominiarza czy instalacji elektrycznej. 


  • Ostatnia wizyta:
  • W serwisie od:
  • 40 pytań
  • 286 odpowiedzi
  • 99.3% pozytywnych ocen od użytkowników

  Okresowy przegląd instalacji elektrycznych jest obowiązkowy, to zrozumiałe. Ale co zrobić jeśli mieszkam w budynku wielorodzinnym, którego zarządcą jest gmina Wrocław i od lat nie były przeprowadzane takie przeglądy, a administracja jest w posiadaniu protokołów z rzekomo przeprowadzonych przeglądów? Czy należy to gdzieś zgłosić? Jeżeli tak, to gdzie, do kogo? Jestem pod wrażeniem że gmina jako zarządca może sobie pozwolić na taką ignorancję.


  • Ostatnia wizyta:
  • W serwisie od:
  • 14 pytań
  • 69 odpowiedzi
  • 90% pozytywnych ocen od użytkowników

  Temat artykułu jest bardzoo ciekawy. Chociaż nasuwa się pytanie o sprzęt do przeprowadzania pomiarów. Jakich producentów i modele polecacie ?

  • Ostatnia wizyta:
  • W serwisie od:
  • 0 pytań
  • 2 odpowiedzi
  • 100% pozytywnych ocen od użytkowników

  Badania instalacji elektrycznej można wykonać miernikami parametrów instalacji rodziny MPI produkowanych przez SONEL S.A. Polecam modele MPI-540, MPI-530, MPI-525, MPI-520.

  • Ostatnia wizyta:
  • W serwisie od:
  • 74 pytań
  • 2110 odpowiedzi
  • 88.9% pozytywnych ocen od użytkowników

  Dokładnie mam polecam, działa, profesjonalny i robi wrażenie na budowach czy ogólnie przy pomiarach jak rozkładasz sprzęt pieczołowicie i ludzie jak KARPIE a to takie musi być ? Jakie ich zdziwienie że nie jeden auta nie ma w takiej cenie...


  • Ostatnia wizyta:
  • W serwisie od:
  • 36 pytań
  • 187 odpowiedzi
  • 95.2% pozytywnych ocen od użytkowników

  Jestem tu pierwszy raz i naprawdę wciągnął mnie ten portal, 


  • Ostatnia wizyta:
  • W serwisie od:
  • 2 pytań
  • 157 odpowiedzi
  • 81.4% pozytywnych ocen od użytkowników

  Kiedyś próbowałem przeforsować przeglądy instalacji elek. w mieszkaniach w swojej wspólnocie ze względu na wykonywany zawód elektryka. Sąsiedzi nie chcieli wydawać kasy, no bo wszystko działa. Po czterech miesiącach sąsiad przyszedł że nie ma prądu w mieszkaniu, lużny przewód jednej fazy spalił FR. Po tym wszystkim dalej nic się nie zmieniło, tylko słyszałem że za taką kasę można zrobić coś bardziej potrzebnego. 

  • Ostatnia wizyta:
  • W serwisie od:
  • 74 pytań
  • 2110 odpowiedzi
  • 88.9% pozytywnych ocen od użytkowników

  No właśnie takie mamy podejście, jak byś jeszcze zaczął odstawiać segmenty, otwierać puszki pod tapetami, zdejmować żyrandole, odkręcać żarówki to pół dnia masz z głowy w jednym mieszkanku, a co dalej ?

  • Ostatnia wizyta:
  • W serwisie od:
  • 15 pytań
  • 1113 odpowiedzi
  • 97.6% pozytywnych ocen od użytkowników

  I tu właśnie powinna być odpowiednia cena za pomiary aby zrobić to rzetelnie. A nie rzucić podpis i tyle.


  • Ostatnia wizyta:
  • W serwisie od:
  • 13 pytań
  • 601 odpowiedzi
  • 62% pozytywnych ocen od użytkowników

  Odnosnie przegladow: w blokach kończą się one na częściach wspólnych. Nigdy, ale to nigdy nie miałem w domu przeglądu instalacji elektrycznej. Zyjemy bo wujek jest elektrykiem i co jakiś czas z ciekawości wpadał sprawdzić. 

  W tym roku upaliło mi się zero przed różnicówką. Wiemy że skutki mogłyby być oplakane. Od tej pory co 3 lata będę wzywał speca, ale dziwne że spółdzielnie nie wymagają takiego przeglądu. Chyba tylko w domach jest to konieczne co 5 lat.

  • Ostatnia wizyta:
  • W serwisie od:
  • 0 pytań
  • 0 odpowiedzi
  • Brak ocen

  Niektóre spółdzielnie mieszkaniowe dbają o przeglądy okresowe.

  • Ostatnia wizyta:
  • W serwisie od:
  • 74 pytań
  • 2110 odpowiedzi
  • 88.9% pozytywnych ocen od użytkowników

  Ale to fikcja jest bo co można w mieszkaniu sprawdzić w jakieś 10-12 min ?

  • Ostatnia wizyta:
  • W serwisie od:
  • 15 pytań
  • 1113 odpowiedzi
  • 97.6% pozytywnych ocen od użytkowników

  Bolączka jest taka, że nie powinno to być fikcją. To że ktoś bierze takie zlecenie na kamienicę za parę stówek i jest 10 minut w mieszkaniu to tylko potwierdza jego nierzetelność. Obniża to także stawki rynkowe i nie pozwala wejść na normalny poziom. Później ciągle się słyszy że to za drogo, że u znajomego zrobili pomiary za 200zł i że chcemy ich naciągnąć.


  • Ostatnia wizyta:
  • W serwisie od:
  • 7 pytań
  • 69 odpowiedzi
  • 92.5% pozytywnych ocen od użytkowników

  Ten Portal jest wyśmienite

  • Ostatnia wizyta:
  • W serwisie od:
  • 13 pytań
  • 601 odpowiedzi
  • 62% pozytywnych ocen od użytkowników

  Ja zaczynam od niego dzień. Serio.

  • Ostatnia wizyta:
  • W serwisie od:
  • 7 pytań
  • 69 odpowiedzi
  • 92.5% pozytywnych ocen od użytkowników

  Lubie czytań porady i jak wszyscy sobie nawzajem pomaga


  • Ostatnia wizyta:
  • W serwisie od:
  • 0 pytań
  • 0 odpowiedzi
  • Brak ocen

  Dzień dobry, 

  Mam pytanie co do podstawy prawnej, jak się odnieść do czasookresów kontroli instalacji elektrycznej corocznej wg. Prawa Budowlanego, a zapisach w normie PN HD 60364 - 6:2016 Sprawdzenia, gdzie mamy w pkt. 6.5.2 określonie czasookresów dla poszczególnych przypadków? 

  Oraz jak to się ma do opracowania z 1999 r. przez COBOR Elektromonterz krążące po sieci ? 

Czytaj także:

Instalacja elektryczna w domu – jak zrobić?

Instalacja elektryczna w domu – jak zrobić?

Przewody instalacji elektrycznej powinno się układać w odpowiedniej

Więcej
Ochrona przeciwprzepięciowa - dobór i montaż w praktyce

Ochrona przeciwprzepięciowa - dobór i montaż w praktyce

Jak ochronić instalację, urządzenie lub budynek przed efektami prze

Więcej
Długotrwała obciążalność prądowa przewodów – jaki prąd w jakim przekroju i z jakim zabezpieczeniem?

Długotrwała obciążalność prądowa przewodów – jaki prąd w

Jednym z czynników decydujących o bezpieczeństwie instalacji jest o

Więcej
Poradnik Łukasza - Jak sprawnie zorganizować domową teletechnikę stosując rozdzielnicę multimedialną lub hybrydową?

Poradnik Łukasza - Jak sprawnie zorganizować domową telet

Gdzie zabudować elementy teletechniki? Jak zabezpieczyć domową tele

Więcej
Ochrona przeciwprzepięciowa - jak dobrać ogranicznik przepięć, by zabezpieczyć cenną elektronikę?

Ochrona przeciwprzepięciowa - jak dobrać ogranicznik prze

Jak uchronić swój cenny sprzęt elektroniczny przed zdarzeniami loso

Więcej
Poradnik Łukasza - Pomiary stanu izolacji uzwojeń silnika

Poradnik Łukasza - Pomiary stanu izolacji uzwojeń silnika

W tym odcinku Łukasz opowiada o pomiarach stanu izolacji uzwojeń si

Więcej