Przeczytano 19 388 razy

skrętka komputerowa - dlaczego kolejność kolorów ma znaczenie, nie wystarczy podłączyć tak samo na obu końcach?

nie działa internet

Rozwiązane! Idź do rozwiązania.

Odpowiedzi (6)

  • Tak jak koledzy słusznie zauważyli: przy wykorzystaniu skrętki komputerowej (UTP - nieekranowana, FTP - ekranowana) do transmisji danych w sieciach LAN/WAN, kolejność przewodów ma znaczenie ze względu na niwelowanie zakłuceń przy transmisji danych. Powstają one ze względu na zjawiska falowe jakie towarzyszą transmisji sygnału z dużą częstotliwością (zjawiska odbicia fali oraz jej interferencji. Zostały wykorzystane do konstrukcji urządzenia pomiarowego typu reflektometr służącego do lokalizacji uszkodzeń w przewodach). Kolejność przewodów uzalezniona jest od topologii zastosowanej w sieci - patrz przewód crosowany oraz standardowy. Dla przewodów kategorii 5e typu FTP nie ma konieczności uziemiania ekranu, lecz jest to zabieg wskazany. Dla przewodów kategorii 6e jest to konieczność. Dodatkowo uziemione powinny być gniazda osprzętowe po obu stronach łącza transmisyjnego. Warto zwrócić także uwagę na odpowiednie zaciśnięcie wtyczki ethernetowej. Niedopuszczalne jest wystawianie poza obrys łączki rozparowanych żył skrętki, a także zaciskanie łączki bez specjalistycznego narzędzia jakim jest zaciskarka. Warto zaopatrzyć się w takie narzędzie. Istotna jest też jakość przewodów - należy unikać przewodów made in china. Po prawidłowym montazu można zweryfikować jakość połączenia poprzez pingowanie elementów sieciowych a także oprogramowanie oceniające jakość transmisji danych.

  • Nie można połączyć przewodów skrętki w dowolny sposób, tak aby jedynie po obu stronach kabelki były ustawione w tej samej kolejności. Kable są skręcone w taki sposób, aby ich wzajemne oddziaływanie było minimalne i nie powodowało zakłóceń w transmisji.

  • Kolejność określają odpowiednie normy. Ma ona na celu maksymalne zabezpieczenie przed zakłóceniami z zewnątrz, ponieważ przewody nie używane w transmisji działają jako ekran. Możesz sobie jednak ułożyć przewody po swojemu, jednakże musisz sie liczyć z tym ze mogą wystąpić problemy z przesyłem danych, szczególnie na dłuższych odcinkach kabla. Wyróżnia się dwa sposoby ułożenia kabli (zdjęcie)

  • Są rodzaje dwa rodzaje kabli typu kable krossowy rj45 oraz klasyczny internetowy.

  • Do prawidłowego działania skrętki komputerowej konieczne jest, aby pary przewodów były we właściwy sposób podłączone na obu końcach. W wyniku takiego podłączenia uzyskujemy efekt tłumienia zakłóceń, które w transmisji sygnału zawsze się pojawią.

  • Artur już Ci odpowiadam. zgodnie ze sztuką nalezy zachować kolejnośc kolorów.