14 odpowiedzi

Sprawdź

Projekt instalacji odgromowej - co powinien zawierać?

Moderator Wiesław 0 pkt dodane:

Podpisałem w 2019 r z klientem umowę na wykonanie instalacji odgromowej. Wykonałem rysunek rozmieszczenia na dachu i ścianach i potem zgodnie z tym 4 przewody odprowadzające, zwody, złącza kontrolne i uziemienie (szpilki). Zrobiłem pomiary. Klient nie chce zapłacić ponieważ domaga się wykonania w tej cenie również instalacji odgromowej wewnętrznej. Twierdzi że rysunek to nie projekt bo nie ma obliczeń. Ktoś się z tym spotkał? Jak z tego wybrnąć?

  • W temacie instalacji odgromowej polecamy też lekturę tekstu na "Instalacja odgromowa, doziemienie, próbniki – oto zasady pracy elektryka!" blogu.

  • Według obecnie obowiązującej przepisów „instalacja odgromowa” jest częścią LPS.

    LPS, czyli urządzenie piorunochronne jest to kompletne urządzenie stosowane do redukcji szkód fizycznych powodowanych wyładowaniami piorunowymi w obiekt, składa się z zewnętrznego i wewnętrznego urządzenia piorunochronnego.

    Według tak podanej definicji projekt powinien zawierać elementy zewnętrznej instalacji odgromowej wraz z rysunkami technicznymi i obliczeniami, oraz projekt wewnętrznej instalacji piorunochronnej w skład której wchodzi wyrównanie potencjałów i ograniczanie przepięć na zasilaniu i torach sygnałowych w obiekcie, oraz system uziemienia który ma za zadanie rozproszenie prądu piorunowego w ziemi z uwzględnieniem ochrony przed napięciami dotykowymi i krokowymi. Projekt powinien uwzględniać sposoby rozprowadzenia przewodów po budynku z szczególnym uwzględnieniem odstępów izolacyjnych od elementów zewnętrznej instalacji odgromowej (zewnętrznego LPS).

    Projekt powinien być wykonany i zatwierdzony przez osoby z odpowiednimi aktualnymi uprawnieniami w zakresie projektowania instalacji elektrycznych.