5 odpowiedzi

Sprawdź

Co powinien zawierać projekt instalacji elektrycznej?

Piotr Bibik dodane:

Przykład z życia.

Pytanie zadał znajomy elektryk, po przykrym dla niego zdarzeniu, gdzie u jednego z klientów był wypadek spowodowany przepięciem i pożarem instalacji elektrycznej. W wyniku zaistniałej sytuacji powstały dość duże straty materialne liczone w setkach tysięcy złotych. Między innymi zostało utraconych sporo danych zapisanych na dyskach komputerów, w tym dokumentacja i wyniki pomiarów przeprowadzonych na dużej przygotowanej do uruchomienia hali produkcyjnej. W efekcie, firma dla której świadczył usługi chce na niego nałożyć kary umowne wynikające z niedotrzymania terminów związanych z oddaniem dokumentacji przez, które nie mogą oddać do użytkowania sporej inwestycji. Szacunkowy czas powtórnego wykonania pomiarów i odtworzenia dokumentacji wynosi około 1,5 tygodnia, co znacznie przekracza termin zawarty w umowie.

Ponieważ ubezpieczyciel doszukał się nieprawidłowości w dokumentacji projektowej odmówił wypłaty odszkodowania. Znajomy chciał pokryć szkodę z swojego ubezpieczenia OC, ale tu również po dochodzeniu spotkał się z odmową, ponieważ wskazano, że zaistniała sytuacja nie była wypadkiem lecz następstwem błędów i rażącego niedbalstwa.  

Sprawa trafiła do sądu i teraz wszystko w rękach prawników (za kilka lat pewnie dowiem się jak się skończyło).

Ponieważ znajomy nadal prowadzi firmę elektryczną zadzwonił z pytaniem co powinien zawierać projekt instalacji elektrycznej? 

Czy Waszym zdaniem informacje zawarte w projekcie budowlanym są wystarczające do wykonania instalacji elektrycznej? 

Czy przy budowie domku np. domku jednorodzinnego wymagany jest projekt instalacji uwzględniający np. instalację antenową, domofonową i monitoringu?

I na koniec, czy trasy prowadzenia kabli i przewodów powinny być zawarte w projekcie, czy powinno to być w gestii elektryka?
 

 • Jeżeli projekt nie zawierał wystarczających wytycznych potrzebnych do montażu instalacji elektrycznych, a ubezpieczyciel zakwestionował prawidłowość wykonania tych instalacji, to może należy podać do sądu projektanta za powstałe nieprawidłowości (oczywiście pod warunkiem wykonania instalacji zgodnie ze wszystkimi zaleceniami zawartymi w projekcie).

 • come 162 pkt

  Przykra sprawa, ale niestety zdarzają się takie sytuacji. 

  Czy Waszym zdaniem informacje zawarte w projekcie budowlanym są wystarczające do wykonania instalacji elektrycznej?  

  W moim przypadkach wszystko co jest w dokumentacji było do tej pory wystarczające do wykonania instalacji. Wiadomo zdarzają się czasem błędy, wiec trzeba dobrze przeanalizować projekt przed jego realizacja. Czasem przekrój kabla wyjdzie inny, odległości mogą ulec znaczącej zmianie, tu dołoży jakieś prądo żerne urządzenie.. Nie wszystko przewidzisz do momentu fizycznej realizacji.

  Czy przy budowie domku np. domku jednorodzinnego wymagany jest projekt instalacji uwzględniający np. instalację antenową, domofonową i monitoringu?

  Według mnie nie powinien być wymagany. Odnoszę się tutaj do domku jednorodzinnych, gdyż instalacje takie nie są na tyle rozbudowane ( w większości przypadków) by potrzebowały dokumentacji. Owszem lepiej taką posiadać, lecz na pewno nie wymóg. Są to tak naprawdę instalacje końcowe, gdzie nie potrzebujesz rozbudowywać instalacji elektrycznej, która jest podstawą jej działania na która był projekt.

  I na koniec, czy trasy prowadzenia kabli i przewodów powinny być zawarte w projekcie, czy powinno to być w gestii elektryka?

  Odnosząc się do domków jednorodzinnych, trasy powinny być w gestii elektryka, gdyż nie zawsze projektant jest w stanie przewidzieć wszystko. Wiadomo, zachować standardy które obowiązują, porządne zdjęcia wykonanej instalacji i to de facto można by dać jago wymóg do dokumentacji powykonawczej - dobrej jakości zdjęcia pokazujące całą instalacje z jakąś skalą. A co do przemysłowych spraw to raczej nie trzeba się rozwodzić, gdyż tam jest wszystko wymagane :)