3 odpowiedzi

Sprawdź

Kiedy należy wykonywać przejścia pożarowe?

Mimo87 56 pkt dodane:

Czy z pomieszczenia wychodząc instalacjami na dach należy wykonywać przejścia pożarowe zabawę biernymi zabezpieczeniami p.poz?

 • ajotnet 119 pkt

  Na pewno jak budynek jest podzielony na strefy pożarowe (między nimi) i to co poniżej w temacie opisali forumowiczki i forumowicze...

  Strażak wskaże też miejsca wrażliwe i problematyczne w trakcie budowy.

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich ustytuowanie w § 234  mówi o przepustach instalacyjnych i tak jak we wcześniejszym komentarzu konkluzja jest taka, że przepusty instalacyjne  w przegrodzie powinny mieć klasę odporności ogniowej nie niższą, niż klasa odporności ogniowej konkretnej przegrody.

  Uwagę zwracają "wyjątki" pkt. 2  -pojedyncze rury instalacji wodnej, kanalizacyjnej i ogrzewczej do pomieszczeń higienicznosanitarnych oraz pkt. 3, który mówi o przepustach instalacyjnych o średnicy WIEKSZEJ NIŻ 0,04m w stropach pomieszczenia zamknietego. Temat ten rozwija w swoim artykule p. Kamil Kwosek  http://ippoz.pl/wp-content/uploads/2015/02/Przepusty-instalacyjne-artyku%C5%82-na-bloga-2015.pdf . 

  § 234 tech. war. budynków:

  1.Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów.

  2.Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów, o których mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higienicznosanitarnych.

  3.Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż E I 60 lub R E I 60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) ścian i stropów tego pomieszczenia.

  4.Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu, powinny być zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku.

 • Gwozdziu944 204 pkt

  Zależy od budynku, jego przeznaczenia i tego co jest zawarte w projekcie. Nie napisałeś też, o jakich instalacjach mowa (domyślam się że nie wod-kan :P). Na pewno zastosowanie biernych zabezpieczeń ppoż nie będzie błędem. Moim zdaniem nie powinieneś zmniejszyć klasy odporności ogniowej danej przegrody przez zastosowanie przepustu, czyli musisz użyć takich materiałów aby przynajmniej zrównać klasę odporności ogniowej przegrody z obecną. Dodam, że po takich zmianach oczywiście korekta projektu, jeśli nie było to w nim zawarte.

  Znalazłem takie artykuł odnośnie ppoż. które wydają się pomocne: 
  https://www.grupapsb.com.pl/porady/porada/przepisy-przeciwpozarowe-co-obowiazuje-inwestora-budujacego-dom-jednorodzinny.html

  http://dachy.info.pl/technika/bezpieczenstwo-pozarowe-dachow