7 odpowiedzi

Sprawdź

Kiedy należy wykonać pomiary elektryczne i kto powinien je wykonać?

KU-609513f168226 0 pkt dodane:

Kiedy należy wykonać pomiary elektryczne i kto powinien je wykonać?

 • Pomiary są w czaso-okresie zgodnie z budynkami i warunkami jakimi podlegają dane obiekty. 

 • Pomiary wykonuje osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia E - eksploatacja razem z pozycją mówiącą o pomiarach, do potwierdzenia prawidłowości pomiarów potrzebuje jednak osoby posiadającej uprawnienia kategorii D - dozór z pozycją pomiarów.

  Wykonywać pomiary może też osoba nieposiadająca do tego uprawnień, jednak pod okiem osoby te uprawnienia posiadającej.

  W zależności od typu obiektu, który poddajemy pomiarom ulega zmianie ich częstotliwość.

  W budynkach mieszkalnych, domach jednorodzinnych i innych typowo mieszkalnych pomiary wykonuje się co 5 lat.

  W przypadku budynków użyteczności publicznej, firmach(budynkach firm) halach, sklepach itp niektóre z pomiarów takie jak pętla zwarcia, natężenie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz ich sprawność, wyłączanie pożarowe, ciągłość przewodu PE wykonujemy co rok. Regulują to odpowiednie przepisy. Często firmy mają też swoje wewnętrzne przepisy, które nakazują wykonywanie pomiarów w krótszym okresie czasu, przepisy tego nie zabraniają natomiast zabraniają przekraczania terminów przeglądów i pomiarów.

 • Pomiary wykonuje elektryk z kwalifikacjami E i D (eksploatacja i dozór). Eksploatacja to same wykonywanie pomiarów, a do podpisania protokołu trzeba Dozór. Pomiary np w domku jedno rodzinnym wykonuje się raz na 5 lat. W najgorszych możliwych warunkach np. pomiar uziomu wykonujemy przynajmniej 5 dni po deszczu gdy gleba jest już sucha.

 • Pomiary w domach jednorodzinnych należy wykonywać nie rzadziej niż raz na 5 lat. Powinien tego dokonać elektryk z uprawnieniami do eksploatacji i uprawnieniami do pomiarów elektrycznych.