Czy przewód OLFLEX HEAT 180 SiHF należy mocować za pomocą dedykowanych uchwytów?

Przewód silikonowy OLFLEX HEAT 180 SiHF 3G1,5 0046014 /bębnowy/ – LAPP KABEL | TIM SA

4

Odpowiedzi

Odpowiedzi (4)

 • Przede wszystkim należy zwrócić uwagę co mówią przepisy w tym temacie, a niestety mówią bardzo niewiele i tak:

  Norma N-SEP-E-005 stanowi:

  „4.1. Zasilanie urządzeń przeciwpożarowych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru, należy wykonywać przewodami lub kablami o żyłach miedzianych w układzie sieci TN. Zaleca się realizację zasilania tych urządzeń w układzie sieci TN-S.

  4.2. Przewody zasilające powinny gwarantować ciągłość dostaw energii elektrycznej o parametrach umożliwiających funkcjonowanie zasilanych urządzeń przy znamionowych parametrach w warunkach wysokiej temperatury przez wymagany czas ich pracy, określony w scenariuszu zdarzeń pożarowych lub rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

  4.3. Zespoły kablowe urządzeń przeciwpożarowych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru, powinny spełniać wymagania § 187 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002 r., poz. 690 z późniejszymi zmianami).”

  I odwołuje się do RMI Dz.U. nr 75 z 2002 r., poz. 690, w którym §187 pkt. 3 stanowi:

  „3. Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane systemach zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej powinny zapewniać ciągłość dostawy energii elektrycznej w warunkach pożaru przez wymagany czas działania urządzenia przeciwpożarowego, jednak nie mniejszy niż 90 minut.”

  Wiem, że projektanci często powołują się na niemiecką normę DIN 4102-12 (niestety nie znam jej szczegółów). Może Koledzy @Zbigniew, @Piotr Bibik, @Jacek Niżyński posiadają do niej dostęp i mogliby przytoczyć jej zapisy związane z tematem.

  W każdym razie z doświadczenia wiem, że Inspektorzy zwracają szczególną uwagę na poprawność wykonania systemu E90 i utrzymania sprawności funkcjonowania urządzeń wg tegoż systemu.

  Tak więc, aby podtrzymać funkcje systemu niezbędne jest kompatybilne zastosowanie wszystkich jego elementów.

  Uchwyty zaproponowane przez kolegę @Zbigniew jak najbardziej spełniają wymagania systemu E90 i BAKS posiada na to stosowne certyfikaty. Należy pamiętać, że kołek/kotwa również jest elementem tejże struktury i powinny posiadać świadectwo badań.

  I tu można zaproponować kołki i kotwy:

  https://www.tim.pl/kolek-rozporowy-mkr6x32-stal-803941-50szt

  https://www.tim.pl/kotwa-gwozdziowa-35mm-kwbo-6x35-803920-100szt

  https://www.tim.pl/sruba-do-betonu-typ-sbo-m6x60-803915-100szt

  • @artel electric: skorzystajmy z wiedzy eksperta który w naszej społeczności reprezentuje Lapp-Kabel. @Mariusz Pajkowski  wspomożesz nas swoja wiedzą?

  • @Piotr Bibik: Jak zawsze ;-) 

   Odpowiedź @Zbigniew jest jak najbardziej poprawna. Zauważył kluczową w tym przypadku kwestię, czyli że przewody typu SiHF nie są przewodami "ppoż", mimo czerwonego koloru.

   Co za tym idzie, szczegółowa wypowiedź @artel electric ich nie dotyczy.

   Zatem, mówiąc potocznie, przewody typu SiHF można mocować "czymkolwiek" przeznaczonym do mocowania przewodów, oczywiście dobranym do średnicy przewodu, rodzaju podłoża i temperatury otoczenia - w końcu z jakiegoś powodu wybraliśmy przewód do +180stC.

   Ze swojej strony jeszcze dodam, że izolacja silikonowa tego przewodu jest dość delikatna mechanicznie, więc trzeba po prostu uważać, aby jej nie uszkodzić (naciąć, rozerwać) np. w uchwytach stalowych o ostrych krawędziach. Zatem przeciąganie przez uchwyt nie wchodzi w grę.

 • Przewody SiHF są w izolacji koloru czerwonego, są dedykowane do obszarów z wysokimi temperaturami do 180st. C, są bezhalogenowe, ale nie mają klasy zachowania funkcji E90 (90-cio minutowe zapewnienie zasilania lub sterowania w warunkach pożaru). Nie ma dedykowanych uchwytów do przewodów SiHF. Należy tylko pamiętać, żeby uchwyty wytrzymały temperaturę do 180 st.C. Maksymalna temperatura użytkowania uchwytów do przewodów z tworzywa to często 60 st.C. 

  Przewód z zapytania ma grubość izolacji ok 8mm, dlatego polecam uchwyty stalowe cynkowane galwanicznie:

  https://www.tim.pl/uchwyt-kablowy-udf-10-405510 lub https://www.tim.pl/uchwyt-kablowy-udf-8-405508-100szt