Przeczytano 12 005 razy

Jak działa przeciwpożarowy wyłącznik prądu?

Jak działa przeciwpożarowy wyłącznik prądu?

Odpowiedzi (9)

 • Najczęściej jest to rozłącznik izolacyjny wyzwalany przyciskiem umieszczonym przy wejściu do budynku.

 • Pytanie dotyczyło jak działa a nie do czego służy.

  Wszystko zależy od wyłącznika, są takie które trzeba wcisnąć a są takie które zadziałają od razu po zbiciu szybki. W każdym bądź razie po zamknięciu obwodu czyli wciśnięciu bądź uwolnieniu przycisku, aktywowany jest wyzwalacz wzrostowy, napięciowy itp. (jest dużo rodzajów) połączony z rozłącznikiem izolacyjnym bądź mocy (zależnie od potrzeb instalacyjnych), który zdalnie rozłącza napięcie w całym obiekcie.

 • Przeciwpożarowy wyłącznik prądu ma za zadanie odcięcie dopływu prądu do obwodów za wyjątkiem obwodów które są niezbedne, (muszą działać) podczas pożaru. Jest to bardzo ważne jeżeli weżmiemy pod uwagę np. pompy pożarowe, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne, wentylacje pożarową, szpital - gdzie życie ludzkie jest bardzo ważne, a nie następuje ewakuacja. 

  PWP montuje sie w pobliżu głównego wejścia do budynku o powierzchni przekraczającej 1000m3 lub w miejscach zagrożonych wybuchem na wysokości 1,4m od gruntu.

 • Oooo Matko dobrze piszesz, koledzy poniżej też... Zdjęcie nie do tego Redakcjo...

 • Najczęściej wyłącza zasilania w całym obiekcie i rozdzielni głównej. Przycisk wyzwalający powinien się znajdować w dostepnym miejscu i być właściwie oznaczony. Również w instrukcji przeciwpożarowej obiektu powinna być wskazana droga ewakuacji, miejsce zbiórki a pracownicy którzy pracuję w obiekcie powinni być przeszkoleni jak postepować w razie pożaru

 • Na załączonym, schemacie przedstawiony jest wyłącznik przecipożarowy prądu

 • Cześć! Taki wyłącznik umożliwia reakcję w przypadku wykrycia przez "użytkownika" pożaru. Należy zbić szybkę i wcisnąć przycisk. spowoduje to przekazanie informacji do centrali pożarowej. Filmik pokazuje prawidłowe użycie wyłącznika. Jeżeli chodzi o podłączenie to schemat elektryczny jest dość prosty i zaprezentowany na załączonym rysunku. Po więcej informacji odsyłam na stronę producenta : 

  https://www.polon-alfa.pl/pl/category/170/subcategory/392

 • Na obrazku widzimy urządzenia o nazwie ROP czyli Ręczny Ostrzegacz Pożarowy. Jego zadaniem nie jest wyłącznie prądu na obiekcie czy też pomieszczeniu ale wywołanie konkretnej akcji ostrzegawczej np. informacja o pożarze.
  Użycie ww. przycisku jest jednym ze sposobów poinformowania stosownych służby (w tym jednostki Straży Pożarnej) o zagrożeniu na obiekcie. 

  Wracając do przeciwpożarowegi wyłącznika prądu. W zależności od tzw scenariusz pożarowego, system sygnalizacji pożaru może we współpracy z elementami sterowania obwodami elektrycznymi wyłączyć lub włączyć konkretne obwody zasilania. W tym przypadku może to dziać się zupełnie automatycznie.

  Można również wykorzystać do tego wyłącznik ręczny którego świadome użycie spowoduje przerwanie doprowadzania zasilania do konkretnych pomieszczeń a nawet całego obiektu. W tym przypadku stosuje się właśnie wyłączniki pożarowe.