3 odpowiedzi

Sprawdź

Instalacja w układzie TT

GN 0 pkt dodane:

Na wiosce (okolice Bielska Białej) otrzymałem warunki przyłączenia do sieci - pracuje w układzie TT.

Jak to wygląda od strony praktycznej?

Do rozdzielnicy wprowadzam L1,L2,L3,N od energetyki + linkę od uziomów i co dalej?

Jaka jest praktyczna różnica w wykonaniu instalacji TT a TN-C?

Czy to prawda, że wszystkie zabezpieczenia powinny rozłączać także N?

Czy ja dobrze przypuszczam, że w TT, jeśli wzrośnie opór uziemienia / nastąpi jego uszkodzenie - to bez regularnych pomiarów mogę się bardzo zdziwić bo różnicówka po prostu nie zadziała / obudowa urządzenia nagle zacznie kopać?

 • Odpowiedź oznaczona przez autora jako pomocna

  Od strony teoretycznej sieć TT nie posiada PE Sieć TN-C posiada przewód PEN ale to z pewnością już wiesz. Jeżeli nie jesteś pewien co do rodzaju sieci zasilającej nic nie rozwiąże twoich problemów jak telefon do ZE.

  O rozłączeniu N są zdania podzielone. Niektórzy mówią o rozdzielaniu przewodów roboczych czyli L i N. Inni że wystarczy N. Ale czy w Polsce to takie częste. Jak normy tego nie wymagają to nie montuje się takich modułów. Rozłączanie N wykonujemy w sytuacjach:

  W strefie zagrożonej wybuchem 

  W urządzeniach w których zaleca to producent.

  I uwaga cytuje:

  "Zabezpieczenie przewodu neutralnego N w układzie sieci TT i TN

  Jeżeli przekrój przewodu neutralnego N jest co najmniej równy lub równoważny przekrojowi przewodów fazowych, nie wymaga się stosowania w tym przewodzie zabezpieczeń przetężeniowych i wyposażania go w urządzenia do przerywania przepływu prądu.

  Jeżeli przekrój przewodu neutralnego N jest mniejszy niż przekrój przewodów fazowych, wymagane jest zastosowanie w tym przewodzie zabezpieczenia przetężeniowego, odpowiedniego do jego przekroju. W przewodzie neutralnym można nie stosować zabezpieczeń przetężeniowych, jeżeli są spełnione dwa warunki:

  przewód neutralny jest zabezpieczony przed prądem zwarciowym przez zabezpieczenia usytuowane w przewodach fazowych,

  największa wartość prądu w przewodzie neutralnym przewidywana w normalnych warunkach pracy, jest wyraźnie mniejsza od obciążalności prądowej długotrwałej dla tego przewodu.

  Rozłączanie i załączanie przewodu neutralnego

  Jeżeli przewiduje się rozłączanie i załączanie przewodu neutralnego, to rozłączanie przewodu neutralnego nie powinno następować wcześniej niż przewodów fazowych, a załączanie przewodu neutralnego powinno następować jednocześnie lub wcześniej niż przewodów fazowych."

  Tak masz rację np. przy przerdzewiałym uziemieniu RCD nie zadziała, a przed tym uchroni nas tylko pomiar.

  Mam nadzieję że odpowiedziałem coś czego nie wiedziałeś.

 • GN 0 pkt
 • GN 0 pkt

  Ktoś? coś?