2 odpowiedzi

Sprawdź

Czym się różni układ sieciowy TNC od TNS? Czy ma to jakieś znaczenie w domowej instalacji?

zwarty 0 pkt dodane:

Czym się różni układ sieciowy TNC od TNS? Czy ma to jakieś znaczenie w domowej instalacji?

 • malek 0 pkt

  W zależności o sposobu połączenia sieci z ziemią oraz od związku pomiędzy częściami przewodzącymi dostępnymi a ziemią, rozróżnia się następujące układy sieci, oznaczonych według normy PN-IEC 60364-3 za pomocą symboli literowych:

  - Układ TN w wersji TN-C, TN-S, TN-C-S

  Układ sieci TN-C charakteryzuje się tym, że punkt neutralny transformatora jest bezpośrednio uziemiony.

  Ochrona przeciwporażeniowa w układzie TN-C jest realizowana przez połaczenie wszystkich dostępnych części przewodzących instalacji z przewodem PEN (układ czteroprzewodowy w 3-fazowej sieci).

  Układ sieci TN-S charakteryzuje się tym, że punkt neutralny transformatora jest bezpośrednio uziemiony. Ochrona przeciwporażeniowa w układzie TN-S jest realizowana przez połączenie wszystkich dostępnych części przewodzących instalacji z przewodem PE.

  Ma to znaczenie, ponieważ w układzie TN-C przewód ochronny PE jest zwarty z neutralnym N. W takim układzie nie będzie działało zabezpieczenie różnicowoprądowe.

  W takim razie instalacja w budynkach mieszkalnych powinna być wykonana w układzie TN-S.

 • JacaN 17 pkt

  Rozróżniamy 3 podstawowe układy sieci:

  TN-S – z oddzielnym przewodem ochronnym PE w całym układzie sieci.

  TN-C –  w całym układzie sieci funkcje przewodu ochronnego PE, jak i funkcje przewodu neutralnego N pełni jeden wspólny

  oraz:

  TN-C-S – w którym tylko w części układu sieci funkcję przewodu neutralnego N oraz funkcję przewodu ochronnego PE pełni jeden wspólny przewód PEN.