3 odpowiedzi

Sprawdź

Czy wyłącznik różnicowoprądowy zadziała w sieci dwuprzewodowej?

KU-609513b7014fd 0 pkt dodane:

Czy wyłącznik różnicowoprądowy zadziała w sieci dwuprzewodowej? 

 • Nie, nie zadziała.

 • Norma PN-IEC 60364-5-53:1999 pkt 531.2.1.5 mówi nam o tym jeżeli w układzie TN-C zastosujemy RCD, w którym nie ma osobnego przewodu PE, tylko wspólny przewód PEN. To nie będzie to uznane za skuteczny środek ochrony dla człowieka. Również gdy prąd zadziałania jest mniejszy niż 30mA

  Więc w jakich instalacjach stosujemy RCD?

  TN-C-S

  TN-S

  TT

  I tutaj It można pominąc, bo nie stosuje jej się w instalacjach domowych.

 • Jest zakaz stosowania wyłączników różnicowoprądowych przy braku przewodu ochronnego, muszą być min. 3 żyły.