2 odpowiedzi

Sprawdź

wyłącznik różnicowoprądowy

Witek P 8 pkt dodane:

j.w

Czy wyłącznik różnicowoprądowy może w rozdzielnicy mieszkaniowej pełnić jednocześnie rolę wyłącznika głównego?

 • EL-ROJ 138 pkt

  Cześć! Często niestety zdarza się, że różnicówka pełni rolę "wyłącznika głównego". W rozumieniu potocznym chodzi o skuteczne odcięcie zasilania w mieszkaniu. Należy pamiętać, że nie jest to aparat który przewidziany jest do pełnienia takiego zadania. Co w przypadku gdy wyłącznik różnicowoprądowy ulegnie awarii? Wówczas zasilanie nadal będzie podawane na pozostałe zabezpieczenia, pomimo wyłączenia. Przerwa pomiędzy stykami różnicówki nie zapewnia też skutecznej izolacji np. w przypadku przepięcia. Do wyłączania zasilania powinno się stosować rozłącznik.

 • Piotr Bibik

  Mówiąc o rozdzielnicach stosowanych w domach lub mieszkaniach mówiąc o wyłączniku głównym najczęściej rozumie się aparat za pomocą którego jesteśmy w stanie wyłączyć zasilanie w całym domu.

  W takim wypadku rolą wyłącznika głównego jest skuteczne odłączenie napięcia z obwodów znajdujących się za wyłącznikiem.

  Zalecane jest zastosowanie np. rozłącznika modułowego, lecz jeśli projektant nie przewidział innego rozwiązania a inwestor szuka oszczędności rolę tą może pełnić wyłącznik różnicowoprądowy jako pierwszy aparat do którego podłączone jest napięcie.

  Tego typu rozwiązania są standardem w budownictwie wielorodzinnym gdzie developer stosuje jeden wyłącznik różnicowoprądowy na całe mieszkanie. Za nim dokonuje podziału na poszczególne obwody zabezpieczone wyłącznikami nadprądowymi.

  W przypadku gdy w rozdzielnicy znajduje się kilka wyłączników różnicowoprądowych zaleca się stosowanie rozłącznika modułowego za którym następuje podział zasilanie na poszczególne wyłączniki różnicowoprądowe.

  Definicje określają:

  Rozłącznik (ang. switch) – połącznik przeznaczony do włączania i wyłączania określonych prądów roboczych, w tym również przeciążeniowych, zdolny do długotrwałego przewodzenia swego znamionowego prądu cieplnego oraz do krótkotrwałego przewodzenia określonych prądów zwarciowych.

  Jest to łącznik elektryczny używany do wyłączania prądów roboczych, o wartościach nieprzekraczających dziesięciokrotnej wartości prądu znamionowego.

  Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Roz%C5%82%C4%85cznik

  Wyłącznik – łącznik elektryczny mechanizmowy zdolny do załączania, przewodzenia i wyłączania prądów w normalnych warunkach pracy obwodu oraz prądu przeciążeniowego lub prądu zwarciowego.

  Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wy%C5%82%C4%85cznik