4 odpowiedzi

Sprawdź

jaką gaśnicą gasić instalacje elektryczne?

Soprano 3 pkt dodane:

W sklepie wybór jest spory, ale co w praktyce warto kupić aby się sprawdziło i rzeczywiście pomogło w gaszeniu? Żeby nie było jak to z gaśnicami samochodowymi w sporej większości jak potrzeba to nie działają :(

 • Gaśnice którymi nie wolno gasić  urządzeń pod napięciem (są to gaśnice płynowe, pianowe o tradycyjnej konstrukcji) z wyjątkiem gaśnic na których jest napis na 3 polu etykiety informujący „ Do gaszenia urządzeń pod napięciem elektrycznym do 1000V” 

  Grupa gaśnic, w których jest napis na 3 polu etykiety informujący „ Do gaszenia urządzeń pod napięciem elektrycznym do 1000V”. Są to wszystkie gaśnice proszkowe i śniegowe.

  Od niedawna również gaśnice mgłowe z wodnym środkiem gaśniczym.

 • Do gaszenia instalacji elektrycznych używa się gaśnic proszkowych i śniegowych, w których jest napis na 3 polu etykiety informujący „ Do gaszenia urządzeń pod napięciem elektrycznym do 1000V”. Pomocne w gaszeniu są również gaśnice halonowe, mgłowe i pianowe do gaszenia urządzeń pod napięciem elektrycznym. Wybierając odpowiednią gaśnicę na pewno określ:

  - maksymalne napięcie elektryczne występuje na obszarze zagrożenia pożarem,

  - czy ewentualne gaszenie odbywać się będzie wewnątrz pomieszczeń, czy na zewnątrz.

  Warto również pamiętać o systematycznych przeglądach gaśnicy.  Polecam na pewno gaśnice mgłowe GM-3 lub GM-6, którymi możesz skutecznie gasić pod napięciem i nie uszkadzają one układów.

 • Pożar typu E czyli pożar urządzenia pod napięciem elektrycznym należy gasić gaśnicami proszkowymi. W gaśnicy znajdują się zmielone związki węglanowe, występują też gaśnice fosforanowe. Zadaniem tych związków jest odizolowanie ciała płonącego od tlenu, związki te nie są przewodnikiem prądu dlatego są bezpieczne. Drugim rodzajem gaśnicy są gaśnice śniegowe znane jako gaśnice dwutlenku węgla. Ich zawartością jest skroplony dwutlenek węgla, który po zwolnieniu zapadki ochładza się i przywiera postać suchego lodu. Jeśli jest to możliwe zanim zajmiemy się gaszeniem pożaru urządzenia należy wyłączyć urządzenia spod napięcia, zwykle jest to niemożliwe aby wyciągnąć wtyczkę otoczoną płomieniami, dlatego należy wykręcić, wyłączyć odpowiedni bezpiecznik czy główny wyłącznik prądu umieszczony w rozdzielnicy lub przy wejściu.

  Zanim zaczynimy gasić pożar warto zapoznać się z rodzajem gaśnicy jaki jest dostępny. Podaje skróty jakie umieszcza się na gaśnicach i odpowiadającą im treść:

  GP - gaśnica proszkowa

  GS -gaśnica śniegowa

  GW -gaśnica pianowa

  GWG - gaśnica gastronomiczna

  Literowe oznaczeniach:

  A: Pożar ciał stałych takich jak: drewno, tkaniny, słoma, węgiel,

  B: Pożar cieczy np. nafty, parafiny, smoły, oleju, alkoholu, lakierów,

  C: Pożar gazów palnych m in. metanu, acetylenu, wodoru, gazu propan butan,

  D: Pożary metali: sodu, litu, glinu, napalmu i ich stopów,

  E: Pożar urządzeń pod napięciem oraz pożarty w okolicy urządzeń elektrycznych,

  F: Pożar tłuszczów i olejów kulinarnych

 • GN 2 pkt

  https://czujniki.co/blog/news/poznaj-rodzaje-oraz-zastosowanie-gasnic
  Pożary grupy E – pożary urządzeń pod napięciem oraz w okolicy urządzeń elektrycznych.

  Gaśnice CO2, halonowe

  Wodne/pianowe - do 1KV z ponad 1m

  warto poczytać o sprayu gaśniczym:
  https://www.youtube.com/watch?v=DrL1EL0qvUI

  Są też systemy dedykowane:
  https://www.youtube.com/watch?v=B2RhXMB-uOg


  A tu film na rozluźnienie - jak używać gaśnicy śniegowej ;)
  https://www.youtube.com/watch?v=lRt5xeMMEDQ