Przeczytano 14 976 razy

Jak zabezpieczyć kabel w ziemi ?

JW

Odpowiedzi (15)

 • Kabel bez osłony musi być ułożony w ziemi na głębokości 70 cm. Jeżeli będzie się nad nim znajdowała ścieżka z płyt chodnikowych, głębokość można zmniejszyć do 50 cm, a gdy umieści się go w rurze osłonowej - nawet do 40 cm. Rów powinien być o 10 cm głębszy, aby na jego dnie, pod kablem, było miejsce na 10-centymetrową podsypkę z piasku, chyba że grunt jest piaszczysty – wtedy podsypka nie jest konieczna.

 • Koniecznie czarny kabel YKY albo YAKY króry może leżeć prosto w ziemi i folia niebieska nad kablem 😉

 • Ja wziąłem czarny kabel do ziemi. Jeśli odległość (długość kabla jest duża, proponuję użyć rury pe,  a nie peszla). Na wyjściu silikonuje żeby wodą nie stała wewnątrz rury.

 • Najlepiej w peszlu arota, kabel musi być z czarną izolacją przeznaczoną do ziemi.

 • Najlepiej w jakiejś rurze osłonowej

 • Zgodnie ze sztuką układanie przewodów w ziemi musimy zaspoznać się z normą dotyczącą głębokości ich ułozenia.

  Następnie powiniśmy wykonać podsypkę z piasku.

  Przewody układa się w rurach osłonowych AROT. Następnie zasypujemy piaskiem oraz ziemią rodzimą. Kolejnym etapem jest ułożenie folii ostrzegawczej w kolorze niebisekim dla przewodów pod niskim napięciem. Teraz możemy uzupełnić wykop ziemią rodzimą.

  Podsypka oraz zasypanie piaskiem przewodu lub rury Arot z przewodem w środku zapewnia nam odprowadzenie wody oraz zabezpiecza przed kamieniami i innymi stałymi elementami w ziemi które z czasem będą mocno naciskały na przewód lub rurę. 

  Proszę pamiętać żeby zachować odległość od 15 do 30 cm foli od przewodu. Dzięki temu w trakcie prac ziemnych w przyszłości zobaczymy i uszkodzimy tylko folię ostrzegawczą i unikniemy awari przewodu.

  Zastosowanie odpowiedniej średnicy rury AROT da nam możliwość wymiany przewodu w przyszłości o ile zachowamy ciągłość i nie wykonamy zbyt wielu lub ostrych zakrętów.

  W trakcie prac należało by poprosić geodetę o zmierzenie i naniesienie kabla na plany mapę geodezyjną działki na której wykonaliśmy pracę.

 • Użyj ryry osłonowej lub folii kablowej

 • Teraz wszystkie kable YKY idą do rur osłonowych karbowanych typu AROT. Folia tak I ziemia bez kamieni z wykopu może być. Piaski były jak sam kabel bez rury szedł do wykopu.

 • Kabel bez osłony musi być ułożony w ziemi na głębokości 70 cm. Jeżeli będzie się nad nim znajdowała ścieżka z płyt chodnikowych, głębokość można zmniejszyć do 50 cm, a gdy umieści się go w rurze osłonowej - nawet do 40 cm. NAd kablem należy ułożyć folie

 • Najlepiej kładziemy kabel na piasku w rowie głębokość najlepiej min metr jeśli można, przysypujemy warstwą piasku na to folia ostrzegawcza i zasypujemy ziemią. Kabel można ułożyć w arocie.