7 odpowiedzi

Sprawdź

Jak uzyskać selektywność wyłączników różnicowoprądowych?

Misiek 27 pkt dodane:

W rozdzielnicy domku jednorodzinnego zamontowany jest główny wyłącznik różnicowoprądowy, oraz wyłączniki różnicowoprądowe poszczególnych obwodów.

W jaki sposób należy dobrać wyłączniki, aby uzyskać selektywność?