Wyłączniki selektywne

2021-10-10
Przeczytano 3 563 razy

Jak uzyskać selektywność wyłączników różnicowoprądowych?

W rozdzielnicy domku jednorodzinnego zamontowany jest główny wyłącznik różnicowoprądowy, oraz wyłączniki różnicowoprądowe poszczególnych obwodów. W jaki sposób należy dobrać wyłączniki, aby uzyska