Przeczytano 12 959 razy

Jak odsiarczać akumulator?

Jak odsiarczać akumulator?

Odpowiedzi (5)

  • Odniosę się do wymiany elektrolitu na wodę destylowaną. Po pierwsze wylanie elektrolitu z dzisiejszych akumulatorów bez rozszczelnienia jest nie możliwe, zawsze zostaje część elektrolitu w środku, więc poprawne wykonanie tej operacji nie wchodzi w grę. Po drugie poprzez odwrócenie akumulatora do góry nogami: -) spowodujemy, że osad na dnie akumulatora dostanie się między płyty, co zazwyczaj powoduje zwarcie. Natomiast zgadzam się z ładowaniem pulsacyjnym, lecz jest jeszcze jeden sposób odsiarczania akumulatora a mianowicie łączymy akumulator z prostownikiem i ustawiamy prąd ładowania I= 1/10 Ah pojemności akumulatora i czekamy do pierwszego gazowania w celach. Następnie zmieniamy wartość prądu ładowania na I=0,05 Ah pojemności akumulatora. Mierzymy gęstość elektrolitu, co dziennie aż wartość na aerometrze będzie wynosiła 1,28 do 1,30 g/cm3 w temperaturze  20o Celsjusza . Operacja ta jest dość długotrwała i zależy jak głęboko był zasiarczony akumulator, ale bardzo dokładna.

  • Jeśli mówimy o akumulatorze kwasowo ołowiowym to najlepiej oddać go do specjalistycznego zakładu ​​​​​​lub postępować zgodnie z zaleceniami wydanymi przez producenta dla danego typu akumulatora.

  • Proponuje do takich zabaw jeden z najlepszych prostowników/ładowarek ;)

  • Są dwa sposoby odsiarczania.

    Pierwszy polega na zastąpieniu elektrolitu w akumulatorze wodą destylowaną, a następnie na naładowaniu go do objawów pełnego naładowania. Wówczas opróżnia się go z cieczy, która powstała z wody destylowanej, ponownie napełnia nową porcją wody destylowanej, ponownie ładuje do pełna, opróżnia, napełnia nową porcją wody itd. Cykl można powtarzać kilka razy. Po ostatnim opróżnieniu i osuszeniu akumulatora np. przez pozostawienie w ciepłym miejscu na dobę lub dłużej, z otwartymi otworami do dołu (nad kuwetą lub innym naczyniem kwasoodpornym) dla odsączenia resztek wody destylowanej, napełnia się go elektrolitem o właściwej gęstości (1,14 g/cm3) i ładuje do pełna.

    Innym, nieco szybszym sposobem odsiarczania akumulatora jest ładowanie go prądem pulsującym, z równoczesnym częściowym rozładowaniem. Najprostszym sposobem jest zbudowanie specjalnego prostownika jednopołówkowego (półokresowego). Do jego budowy potrzebny jest transformator o przekładni 230/11V i o wydajności uzwojenia wtórnego co najmniej 3 ampery oraz dioda prostownicza wytrzymująca napięcie 50V i prąd co najmniej 10 amperów.

  • Żeby odsiarczyć akumulator należy zastąpić elektrolit w akumulatorze wodą destylowaną, a następnie na naładowaniu go do objawów pełnego naładowania, wtedy opróżnia się go z cieczy, która powstała z wody destylowanej, ponownie napełnia nową porcją wody destylowanej, ponownie ładuje do pełna, opróżnia, napełnia nową porcją wody itd. Cykl należy powtarzać kilka razy. Po ostatnim opróżnieniu i osuszeniu akumulatora np. przez pozostawienie w ciepłym miejscu na dobę lub dłużej, z otwartymi otworami do dołu dla odsączenia resztek wody destylowanej, napełnia się go elektrolitem o właściwej gęstości (1,14 g/cm3) i ładuje do pełna. Innym, nieco szybszym sposobem odsiarczania akumulatora jest ładowanie go prądem pulsującym, z równoczesnym częściowym rozładowaniem. Najprostszym sposobem jest zbudowanie prostownika jednopołówkowego (półokresowego). Do jego budowy potrzeba transformator o przekładni 230/11V i o wydajności uzwojenia wtórnego co najmniej 3 ampery oraz dioda prostownicza wytrzymująca napięcie 50V i prąd co najmniej 10 amperów.