1 odpowiedzi

Sprawdź

Jak działa asymetria faz i czujnik CZF2-B?

Redakcja dodane:

Jak działa asymetria faz i czujnik CZF2-B?

  • Timmmy 0 pkt

    W przypadku zasilania odbiorników trójfazowych wytwarzających zmienne pole magnetyczne a te z kolei zmienne pole wirujące, czyli silników indukcyjnych trójfazowych, oprócz zabezpieczenia nadmiarowoprądowego, róznicowoprąsowego oraz przeciążeniowego, musimy także zadbać o inne parametry, które mają wpływ na pracę urządzenia i jego bezpieczeństwo. Do takich parametrów należą :

    kolejność podłączonych faz, która wpływa na kierunek obrotów wirnika symetria napięć w poszczególnych fazach, odpowiadająca za prawidłową pracę a nawet w razie zaniku jednej z nich za trwałe uszkodzenie uzwojenia stojana częstotliwość – pulsację odpowiedzialną również za parametr prędkości obrotowej

    Oczywiście każdy parametr jest bardzo ważny, ale w tym artykule zajmiemy się parametrem symetrii napięciowej, a w zasadzie jej brakiem, czyli asymetrii. Źródła jej  powstania najczęściej pochodzą z zewnątrz i nie są zależne od naszej wewnętrznej instalacji, ale też mogą być spowodowane złym doborem przewodów zasilających, gdzie nie uwzględniono zjawiska spadu napięcia na przewodniku, które zależy od długości tegoż przewodnika, przekroju poprzecznego, temperatury otoczenia, natężenia przepływającego przez niego prądu. Jeśli na jednej z faz podłączone zostanie zbyt wiele odbiorników względem faz pozostałych będziemy mieli do czynienia z asymetrią obciążenia, która może zamienić się w związku ze spadkiem napięcia w asymetrię napięciową faz. Jak już wspomniałem takie zjawisko jest szczególnie niebezpieczne dla odbiorników symetrycznych, takich jak silniki elektryczne. Dlatego w celu zabezpieczenia urządzenia przez skutkami zaniku, bądź obniżenia napięcia choćby na jednej fazie stosuje się do tego celu przekaźniki nadzorcze, które wyposażone są w człon pomiarowy, który w razie wystąpienia tego zjawiska, zaniku napięcia lub spadku napięcia powyżej progu zadziałania spowoduje wyłączenie silnika. Wyłączenie następuje zwykle z pewnym  opóźnieniem do kilku sekund, co zapobiega odłączeniu silnika przy chwilowym spadku napięcia. Silnik załączy się automatycznie w chwili wyrównania napięcia przy wzroście o 5 V powyżej napięcia zadziałania (tj. o wartość histerezy napięciowej). Awaria któregokolwiek ze styków stycznika załączającego silnik spowoduje wyłączenie silnika na stałe. Ponowne uruchomienie możliwe jest dopiero po całkowitym odłączeniu zasilania, usunięciu usterki stycznika i ponownym załączeniu.