6 odpowiedzi

Sprawdź

Ile rękojmi na instalację elektryczną?

mihal_ 0 pkt dodane:

Ile udzielacie gwarancji/rękojmi na instalację elektryczną wewnątrz budynków prywatnych oraz instalacji odgromowych?

 • Odpowiedź na to pytanie znajduje się w artykule napisanym przez kancelarię prawną CKC

  https://laczynasnapiecie.pl/blog/zawod-elektryk-instalacja-elektryczna-przepisy

  "Jeżeli zamawiający jest konsumentem, a wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem roku od dnia wykonania instalacji, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wykonania instalacji.

  Powyższe powoduje możliwość zainicjowania postępowania na gruncie zasad rękojmi za wady fizyczne. Jeżeli wykonana instalacja ma wadę, można złożyć oświadczenie o obniżeniu wynagrodzenia albo odstąpieniu od umowy, chyba że przyjmujący zamówienie niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli instalacja była już wymieniona lub naprawiana przez przyjmującego zamówienie.

  Jeżeli zamawiający jest konsumentem może, zamiast zaproponowanego usunięcia wady, żądać wymiany instalacji na nową albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez zamawiającego jest niemożliwy albo wymagałby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez przyjmującego zamówienie.

  Warto wskazać, iż konsument nie jest ograniczony obowiązkiem z art. 563 K.c. niezwłocznego zawiadomienia o wadzie. Powyższe jednak przez pryzmat zasad logiki powinno być uczynione w rozsądnym terminie.

  Przyjmujący zamówienie odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę instalacji na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli zamawiający jest konsumentem, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu 2 lat od wykonania instalacji elektrycznej.

  W tym terminie zamawiający powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli zamawiający żądał wymiany instalacji na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu wynagrodzenia rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany instalacji lub usunięcia jej wady.

  Instalacja elektryczna – gwarancja

  Należy podkreślić, iż wykonujący instalację może udzielić gwarancji na jakość wykonanych przez siebie prac. Dowodem udzielenia gwarancji jest dokument gwarancyjny. Udzielona gwarancja nie tamuje roszczeń z tytułu rękojmi za wady."

 • Na wykonaną instalację daję 3 lata, na osprzęt tyle co producent. Oczywiście zabezpieczam się tym, że jeśli ktoś grzebał w rozdzielnicy (np wymiana bezpiecznika) to wiąże się to z utratą gwarancji.

 • Na usługi czy na materiały ? Dla osób prywatnych 24 miesiące dla firm 12 miesięcy. Na materiały zgodnie z gwarancjami producentów. Niektórzy wymuszają gwarancję pod siebie i swoje widzi misia. Jak nie dasz więcej lub dużo to nie zrobisz, proste ot taki szantaż płatnika... Oczywiście za czas poświęcony na poprawkach lub wymianę czegoś nikt nie płaci ! Producenci gwarantują na swoje produkty, ale żebyś pojechał to wymienić to już nie jest tak słodko. Przecież to nie ty to zepsułeś jedziesz w dobrej wierze, a jeszcze wymyślają abyś oddał (odesłał) coś (ich) zepsutego to to uznają albo nie i odeślą i jeszcze raz pojedziesz to zamontować "ot takich frajerów mają za nas" jak byśmy coś złego zrobili z naszej winy !

 • Jak się nie mylę normuje to Unia i okres powinien trwać minimum 24 miesiące. To też zależy od elektryka, który jest pewny swojej rzetelnej pracy to może dać gwarancję nawet na 5 lat, ale to od niego w głównej mierze należy dobór odpowiedniego przewodu, zabezpieczenia czy osprzętu, jeżeli klient chce tańszy materiał również trzeba to uzgodnić, by później nie było problemów.