1 odpowiedzi

Sprawdź

Dyrektywa CPR - co to jest? Jaki ma wpływ ma na wyroby elektryczne?

Redakcja dodane:

Dyrektywa CPR - co to jest? Jaki ma wpływ ma na wyroby elektryczne?

  • Ghost 2 pkt

    CPR [Construction Product Regulation]

    Aktualna norma PN-EN 50575 określa że wszystkie kable i przewody elektroenergetyczne, które na stałe będą zainstalowane są wyrobami budowlanymi.

    PN-EN 50575 precyzuje sposób badania, weryfikacji oraz potwierdzania właściwości użytkowych wyrobów przez producentów kabli.

    Dlatego zgodnie z normą każdy wyrób musi być oznakowany w sposób jednoznacznie opisujący jego klasę reakcji na ogień.