Przeczytano 1 505 razy

Dyrektywa CPR - co to jest? Jaki ma wpływ ma na wyroby elektryczne?

Dyrektywa CPR - co to jest? Jaki ma wpływ ma na wyroby elektryczne?

Odpowiedzi (4)


  • Ostatnia wizyta:
  • W serwisie od:
  • 1 pytań
  • 252 odpowiedzi
  • 98.5% pozytywnych ocen od użytkowników

  Dla przewodów i kabli stosowanych jako wyroby budowlane dyrektywa CPR opiera się na zharmonizowanej normie europejskiej EN 50575:2014, której data wdrożenia została ustalona na 1.07.2016. Od tej daty producenci/importerzy mieli 12 miesięcy, aby zapewnić pełną zgodność z nowymi przepisami oraz w tym czasie dostosować się do nowych wymagań. Oznacza to, że od 1 lipca 2017 r. wszystkie przewody instalacyjne traktowane są jako wyroby budowlane podlegające stosownym regulacjom. Nowe przepisy nakładają na producentów obowiązek opracowania i udostępnienia Deklaracji Właściwości Użytkowych DoP (ang. Declaration of Performance), a także oznakowania wyrobów objętych normą odpowiednim znakiem CE. Europejska Norma EN50575 określa wymagania dotyczące właściwości w warunkach działania ognia, metody badań i oceny kabli zasilających, sterowniczych i telekomunikacyjnych stosowanych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej. Kable i przewody objęte niniejszą normą są przeznaczone do zasilania energią elektryczną oraz zastosowań telekomunikacyjnych w budynkach oraz innych obiektach budowlanych w celu ograniczenia powstawania oraz rozprzestrzeniania się ognia i dymu. Niniejsza Norma Europejska dotyczy:

  • kabli elektroenergetycznych – żył izolowanych i przewodów stosowanych np. do zasilania energią elektryczną;
  • kabli sterowniczych i telekomunikacyjnych – przewodów, kabli symetrycznych oraz współosiowych z żyłami metalowymi stosowanymi np. w urządzeniach telekomunikacyjnych, do transmisji danych, sygnałów częstotliwości radiowej i wizyjnych oraz sygnalizacyjnych i sterowniczych;
  • kabli światłowodowych – stosowanych np. w urządzeniach telekomunikacyjnych, do przesyłania danych, sygnałów częstotliwości radiowej i wizyjnych oraz w urządzeniach sygnalizacyjnych i aparaturze sterowniczej.

  • Ostatnia wizyta:
  • W serwisie od:
  • 0 pytań
  • 138 odpowiedzi
  • 96.7% pozytywnych ocen od użytkowników

  Rozporządzenie dotyczy przede wszystkim szeroko rozumianego bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych, a w szczególności uogólnienia sposobu klasyfikacji przewodów i metody ich oceniania. Ze względu na duży odsetek pożarów spowodowanych wadliwą instalacją elektryczną, usprawnienie ma na celu zwiększenie możliwości ewakuacyjnych i przyśpieszenie ugaszenia źródła. Przepis obejmuje produkty przeznaczone do stałego ulokowania ich wewnątrz konstrukcji budowlanych i nanosi wymóg umieszczenia przez producenta informacji o klasie wyrobu, potwierdzonego badaniami w niezależnej jednostce badawczej. Wewnątrz dyrektywy zdefiniowano następujące wymagania: oszczędność energii i izolacja cieplna, ochrona przed hałasem, bezpieczeństwo użytkowania, higiena, zdrowie i środowisko, nośność i stateczność oraz najważniejsze, biorąc pod uwagę produkty z zakresu przewodów i okablowania : bezpieczeństwo pożarowe.


  • Ostatnia wizyta:
  • W serwisie od:
  • 33 pytań
  • 641 odpowiedzi
  • 98% pozytywnych ocen od użytkowników

  Nowe rozporządzenie, nazywane w skrócie CPR, Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 roku modyfikuje obowiązującą dotąd Dyrektywę Rady nr 89/106/EWG i ustala nowe warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych.

  Postanowienia nowego rozporządzenia są ściśle powiązane z wejściem w życie zharmonizowanej, nowej normy PN-EN 50575, która w szczegółowy sposób ustala wymagania dotyczące przewodów elektrycznych jako wyrobów budowlanych. To właśnie z jej powodu producenci kabli oraz przewodów mają obowiązek każdorazowego umieszczania informacji o klasie wyrobu, potwierdzonej badaniami przeprowadzonymi w niezależnej jednostce badawczej.

  Norma PN-EN 50575 ustala, że wszystkie kable i przewody elektroenergetyczne, które na stałe będą zamontowane na budynkach, takie jak np. przewody instalacyjne, są wyrobami budowlanymi. Dlatego zgodnie z normą każdy z wyrobów musi być oznakowany w sposób jednoznacznie opisujący jego klasę reakcji na ogień. Dodatkowo kable i przewody muszą być odpowiednio oznakowane w sprawie deklarowanej klasy reakcji na ogień. Określenie klasy reakcji na ogień opiera się przede wszystkim na badaniu zgodnie z normą EN 50399 oraz PN-EN 60332‑1. Badania pozwalają na sklasyfikowanie wyrobów w jednej z poniższych klas: Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca, Fca.

  Wobec powyższego producenci są zobowiązani do znakowania we właściwy sposób wszystkich kabli przeznaczonych do pracy w instalacjach zapewniających zasilanie i transmisję sygnału w budynkach oraz przedstawienia Deklaracji Własności Użytkowych na te wyroby.

  Deklaracja Właściwości Użytkowych musi posiadać m.in.: informację o klasie wyrobu, dane identyfikacyjne producenta, niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu, informację o zamierzonym zastosowaniu, odniesienie do normy zharmonizowanej oraz odpowiednią dokumentację techniczną lub specjalną dokumentacją techniczną.


  • Ostatnia wizyta:
  • W serwisie od:
  • 58 pytań
  • 38 odpowiedzi
  • 100% pozytywnych ocen od użytkowników

  CPR [Construction Product Regulation]

  Aktualna norma PN-EN 50575 określa że wszystkie kable i przewody elektroenergetyczne, które na stałe będą zainstalowane są wyrobami budowlanymi.

  PN-EN 50575 precyzuje sposób badania, weryfikacji oraz potwierdzania właściwości użytkowych wyrobów przez producentów kabli.

  Dlatego zgodnie z normą każdy wyrób musi być oznakowany w sposób jednoznacznie opisujący jego klasę reakcji na ogień.

Czytaj także:

Dyrektywa CPR
Społeczność

Dyrektywa CPR

Jakie zmiany wprowadza dyrektywa CPR w stosunku do istniejących prz

Więcej
Dyrektywa CPR
Społeczność

Dyrektywa CPR

Witam Wszystkich, Czy ktoś może orientuje się do czego odnoszą się

Więcej
Czy to ma prawo działać?
Społeczność

Czy to ma prawo działać?

Na takie cosik trafiłem i tak kminie czy to działa czy to kit? Jak

Więcej
Co to jest inwerter fotowoltaiczny? Budowa, zasada działania, kluczowe parametry
Blog

Co to jest inwerter fotowoltaiczny? Budowa, zasada działa

Przygotowując instalację fotowoltaiczną nie można zapomnieć o inwes

Więcej
Aktualny system normalizacji w Polsce w obszarze elektryki
Blog

Aktualny system normalizacji w Polsce w obszarze elektryk

W środowisku elektryków skupionych w Stowarzyszeniu Elektryków Pols

Więcej
Masz hulajnogę elektryczną, rower elektryczny, deskorolkę elektryczną? Zadbaj o ochronę przeciwprzepięciową.
Blog

Masz hulajnogę elektryczną, rower elektryczny, deskorolkę

Masz hulajnogę elektryczną, rower elektryczny, deskorolkę elektrycz

Więcej