1 odpowiedzi

Sprawdź

Dyrektywa CPR

Jonhy222 1 pkt dodane:

Jakie zmiany wprowadza dyrektywa CPR w stosunku do istniejących przepisów ?

 • Br3xPL 76 pkt

  Dyrektywa CPR dotyczy działania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego kabli i przewodów. Rozporządzenie nr 305/2011 (CPR) obejmuje wszystkie wyroby budowlane przeznaczone do trwałego zainstalowania – wliczając w to kable i przewody – w obiektach budowlanych, takich jak: budynki cywilne, budynki użyteczności publicznej, oraz budowle inżynierskie. Kable i przewody (zasilających, sterowniczych i telekomunikacyjnych) objęte tą normą są przeznaczone do zasilania energią elektryczną oraz zastosowań telekomunikacyjnych w budynkach oraz innych obiektach budowlanych w celu ograniczenia powstawania oraz rozprzestrzeniania się ognia i dymu w budynkach. 

  Dyrektywa CPR definiuje podział na klasy, pod względem reakcji na ogień jako klasy: Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca, Fca. Klasa Aca definiuje "kable niepalne", a Fca "kable palne". Dodatkowe oznaczenia definiują:  

  s1, s2 - wydzielanie dymu, 

  d1, d2 - wydzielanie płonących kropel/cząstek, 

  a1 - wydzielanie kwasów. 

   Dyrektywa CPR nie narzuca krajom członkowskim UE wymagań dla rodzajów budynków i powiązanych z nimi kabli o określonych klasach reakcji na ogień, ALE Stowarzyszenie Elektryków Polskich wyznaczyło N SEP–E 007, czyli określiło w jakich budynkach jakie kable i przewody zastosować (zdjęcie poniżej).