1 odpowiedzi

Sprawdź

Dlaczego reakcja naoh z wodą jest egzotermiczna?

Abel 6 pkt dodane:

Nie jestem chemikiem, ale jestem dociekliwy, w związku z tym mam pytanie: dlaczego NaOH, czyli soda kaustyczna reaguje z wodą egzotermicznie (wytwarza ciepło)? 

  • Również nie należę do grona chemików, ani nigdy nie byłem tam blisko ale wydaje mi się, że to z tego powodu że sam sód bardzo gwałtownie reaguje z wodą.

    Wodorotlenek sodu zmieszany z wodą daje roztwór ługu sodowego, który jest szeroko stosowany w przemyśle. Bardzo dobrze usuwa zabrudzenia, szczególnie w połączeniu z gorącą wodą. Zabawa ługiem sodowym jest bardzo niebezpieczna, gdyż jest to bezbarwna i bezwonna ciecz, co przy pozostawieniu takiego roztworu nie opisanego lub dostępnego dla osób postronnych może spowodować pomyłkę tej cieczy z wodą i poparzenia przewodu pokarmowego. Ług sodowy, mimo iż jest to zasada, jest silnie żrący.