Przeczytano 935 razy

Czy w zakresie uprawnień pomiarowych opisanych jako: "prace kontrolno-pomiarowe w zakresie ochrony przeciwporażeniowej" mieszczą się upoważnia do pomiarów uziomów instalacji odgromowej?

Cześć! Tak jak opisuje to pytanie - Czy w zakresie uprawnień pomiarowych opisanych jako: "prace kontrolno-pomiarowe w zakresie ochrony przeciwporażeniowej" mieszczą się upoważnia do pomiarów uziomów instalacji odgromowej? Spotkałem się z zapisami: 

- prace kontrolno-pomiarowe w zakresie ochrony przeciwporażeniowej

- prace kontrolno-pomiarowe z pomiarami ochrony przeciwporażeniowej do 1 kV oraz ochrony odgromowej

Czy to oznacza, ze bez wpisu "oraz ochrony odgromowej" nie wolno mi dokonywać takich pomiarów?

Odpowiedzi (2)

 • 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

  - urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;

  - urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;

  - urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;

  - zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;

  - urządzenie elektrotermiczne;

  - urządzenia do elektrolizy;

  - sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;

  - elektryczna sieć trakcyjna;

  - elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciw wybuchowym;

  - aparatura kontrolno - pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9;

  - urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia;

  - urządzenia ratowniczo-gaśnicze i ochrony granic.

 • Kwestią pozostaje czy te wyszczególnienia są zgodne z rozporządzeniem MGPiPS
  jest tam taki zapis:

  w zakresie: ............................ (obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno - pomiarowym) *) dla następujących urządzeń, instalacji i sieci: ................................. ...............................................................

  (wyszczególnić rodzaje urządzeń, instalacji i sieci zgodnie z protokołem egzaminu i wykazem według załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci)
  A w załączniku nr 1 mamy:

  Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

  1) urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;

  2) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;

  3) urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;

  4) zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;

  5) urządzenie elektrotermiczne;

  6) urządzenia do elektrolizy;

  7) sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;

  8) elektryczna sieć trakcyjna;

  9) elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciw wybuchowym;

  10) aparatura kontrolno - pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9;

  11) urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia;

  12) urządzenia ratowniczo-gaśnicze i ochrony granic.

  Więc powinno być
  kontrolno - pomiarowym
  2) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
  Bo pod ten punkt podchodzi odgromówka.
  Więc tak naprawdę to dwa punkty które wpisałeś

  - prace kontrolno-pomiarowe w zakresie ochrony przeciwporażeniowej

  - prace kontrolno-pomiarowe z pomiarami ochrony przeciwporażeniowej do 1 kV oraz ochrony odgromowej
  Jakoś niezabardzo się mają do rozporządzenia ;)
  Prawidłowo więc to powinno wyglądać tak jak w załączonym obrazku ;)