Przeczytano 6 173 razy

Co mogę zrobić mając uprawnienia SEP kat. E lub kat. D?

Co mogę zrobić mając uprawnienia SEP kat. E lub kat. D?

Odpowiedzi (4)

 • To zależy co się zaznaczyło przy przystępowaniu do egzaminu

 • Wszystko jest zależne jakie punkty są realizowane w danej kategori uprawnienia

 • Uprawnienia SEP nadawane są dla 2 rodzajów wykonywanych prac – może to być eksploatacja lub dozór. Otrzymały one oznaczenia:  

  E – eksploatacja instalacji, sieci oraz urządzeń elektroenergetycznych i gazowych; 

  D – dozór instalacji, sieci oraz urządzeń elektroenergetycznych i gazowych. 

   

  Skrót E jest od słowa Eksploatacja  

  Uprawnienia tzw. sep w zakresie Eksploatacji powinni posiadać również osoby zajmujące się wykonywaniem pomiarów elektrycznych, w tym: 

  - Pomiary rezystancji izolacji 

  - Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 

  - Pomiary wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych 

  - Pomiary rezystancji uziemień 

  - Pomiary rezystywności gruntu 

  - Badanie elektronarzędzi 

  - Badanie sprzętu ochronnego i dielektrycznego. 

   

  Skrót D jest od słowa Dozór

 • Zapisując się na egzamin określa się czynności, które chce się wykonywać po otrzymaniu uprawnień.

  Po pozytywnym zdaniu egzaminu otzymuje się świadectwo kwalifikacyjne określonej kategorii, w którym są wyszczególnione czynności, ktore i w jakim zakresie napięcia można wykonywać.