Przeczytano 698 razy

Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych – co warto wiedzieć o źródłach światła?

Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych – co warto wiedzieć o źródłach światła?

Odpowiedzi (2)

 • Norma PN-EN 62471:2010  mówiąca o bezpieczeństwie fotobiologicznym lamp i systemów lampowych wyróżnia cztery grupy ryzyka:

  • grupa wolna od ryzyka – lampy nie stwarzają zagrożenia fotobiologicznego,

  • grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)  – lampy nie powodują zagrożenia w normalnych warunkach użytkowania,

  • grupa ryzyka 2 (umiarkowane ryzyko) – lampy nie powodują zagrożenia związanego z reakcją oka na bardzo jaskrawe źródła;

  • grupa ryzyka 3 (wysokie ryzyko) – lampy stanowią zagrożenia nawet w wyniku krótkiej ekspozycji. Wykorzystanie ich w oświetleniu ogólnym jest niedozwolone.

  Odpowiedź biologiczna organizmu na dawkę promieniowania może być różna. Aby ustalić poziom zagrożenia należy przeprowadzić badania, polegające na porównaniu dwóch źródeł światła. Przede wszystkim, należy zbadać o ile więcej światła niebieskiego emituje przykładowo jedna próbka względem drugiej w tej samej temperaturze barwowej. Gdy już znane są wyniki tego badania należy je porównać  do źródła wzorcowego i ustalić, o ile większa jest tzw. dawka ekspozycyjna.

 • Malo kto sobie zdaje sprawę z tego iż źródła światła ( żarówka, świetlówki itp.) nie spełniające norm (PN-EN 62471) bezpieczeństwa fotobiologicznego może spowodować następujące zagrożenia

  • zagrożenie oka i skóry promieniowaniem aktynicznym,
  • zagrożenie oka promieniowaniem,
  • zagrożenie oka światłem niebieskim,
  • zagrożenie oka podczerwienią,
  • zagrożenie termiczne skóry,
  • zagrożenie termiczne siatkówki.

  Zagrożenia te mogą przyczynić się do

  • Zaćmy spowodowanej nadfioletem i podczerwienią
  • Zapalenia rogówki spowodowanej nadfioletem
  • Stany zapalne siatkówki spowodowane światłem niebieskim
  • Uszkodzenia termiczne skóry i siatkówki