Instalacja fotowoltaiczna

Budowa instalacji fotowoltaicznej na gruncie – zagadnienia prawne.

Planując budowę instalacji fotowoltaicznej na nieruchomości gruntowej, należy nie tylko mieć na uwadze nasłonecznienie czy ukształtowanie terenu, tak aby na instalację padało, jak najwięcej promieni słonecznych, ale również konieczność spełnienia określonych wymogów formalnych, określonych w przepisach prawa. W dalszej części artykułu skupimy się właśnie na tym niezwykle istotnym aspekcie.

Więcej