Bezpieczeństwo elektryczne

2024-03-08
Przeczytano 318 razy

Jakie są podstawowe zasady bezpieczeństwa przy pracy z elektrycznością?

by w pełni bezpieczny sposób móc wykonywać pracę z elektrycznością należy bezwzględnie stosować poniższy schemat — bez wyjątków.   Krok 1 - Wyłączenie napięcia   Jest to ważne,

2024-04-12
Przeczytano 136 razy

Jakie środki ochrony osobistej powinienem używać podczas pracy z elektrycznością?

Do podstawowych środków ochrony osobistej przy pracach elektroinstalacyjnych zalicza się:  rękawice elektroizolacyjne, obuwie elektroizolacyjne, sprzęt ochrony oczu i twarzy chroniący prz

2024-04-18
Przeczytano 351 razy

Jakie są typowe zagrożenia elektryczne w domu?

Instalacja elektryczna w obiektach zgodnie z przepisami powinna być regularnie sprawdzana, nie rzadziej niż co 5 lat. Wiąże się to z zagrożeniami, jakie może nieść niesprawna instalacja. Mowa tu z

2024-04-22
Przeczytano 138 razy

Co to jest napięcie dotykowe i jakie może stanowić zagrożenie?

W praktyce, napięcie dotykowe to napięcie, które występuje, podczas gdy izolacja przewodu ulegnie uszkodzeniu w dwóch punktach przy jednoczesnym dotknięciu odsłoniętych części tego przewodu. W tej

2024-04-26
Przeczytano 131 razy

W jaki sposób należy postępować z przewodami pod napięciem?

W zasadzie wszystkie prace wykonywane przy instalacjach elektrycznych powinny być wykonywane przy wyłączonym napięciu i odpowiednim zabezpieczeniu przed przypadkowym załączeniem napięcia.