1 odpowiedzi

Sprawdź

Wzór na moc prądu elektrycznego - ktoś zna?

Redakcja dodane:

Wzór na moc prądu elektrycznego - ktoś zna?

 • Ghost 2 pkt

  Rozróżniamy kilka rodzajów mocy elektrycznej: czynną, bierną, pozorną. Najczęściej jednak mówi się o mocy czynnej i nią się teraz zajmiemy.

  Moc czynna jest to ta część mocy elektrycznej, która jest pobierana przez urządzenie elektryczne ze źródła i zamieniana na pracę lub ciepło.

  Moc czynną opisuje się wzorem:

  P=U*I

  Za pomocą jednostek:

  watt W=wolt (V)*amper (A)

  Przy czym:

  P – moc urządzenia elektrycznego wyrażona w watach (W)

  U – napięcie wyrażone w woltach (V)

  I – prąd wyrażony w amperach (A)