Przeczytano 6 574 razy

Wzór na moc prądu elektrycznego - ktoś zna?

Wzór na moc prądu elektrycznego - ktoś zna?

Odpowiedzi (7)

 • Zależy o jakiej mocy mówimy:

  czynna: P=U*I*cos fi      pozorna: Q=U*I*sin fi      bierna: S=U*I

 • W zależności o jakiej mocy mówimy. Rozróżniamy 3 rodzaje:

  -moc czynna: P=U*I*cos fi

  -moc pozorna: Q=U*I*sin fi

  -moc bierna: S=U*I

  Wyjaśnienie w filmiku

 • Chyba najbardziej powszechny wzór to P=U*I
  Ale rozróżniamy kilka rodzajów mocy :)
  Moc czynna
  Moc czynną definiuje się jako wartość średnią za okres z mocy chwilowej, Moc czynna w obwodzie o wymuszeniu sinusoidalnym jest więc wielkością stałą równą iloczynowi modułów wartości skutecznych napięcia i prądu oraz cosinusa kąta przesunięcia fazowego między wektorem napięcia i prądu. Współczynnik cos (fi) odgrywa ogromną rolę w praktyce i nosi specjalną nazwę współczynnika mocy.
  Moc bierna
  W obwodach elektrycznych prądu sinusoidalnego definiuje się trzecią wielkość energetyczną będącą iloczynem napięcia i prądu oraz sinusa kąta przesunięcia fazowego między nimi. Wielkość ta oznaczana jest literą Q  i nazywana mocą bierną
  Jednostką mocy biernej jest war (var) będący skrótem nazwy woltamper reaktywny. W przypadku rezystora, dla którego przesunięcie fazowe jest równe zeru moc bierna jest zerowa Moc bierna może się więc wydzielać jedynie na elementach reaktancyjnych, gdyż tylko dla nich przesunięcie fazowe prądu i napięcia jest różne od zera. Przesunięcie fazowe prądu i napięcia na elementach reaktancyjnych (cewce i kondensatorze) przyjmuje wartość dla cewki oraz dla kondensatora, co oznacza, że sinus kąta jest odpowiednio równy dla cewki (moc bierna cewki jest uważana za dodatnią) oraz dla kondensatora (moc bierna kondensatora jest uważana za ujemną).
  Moc pozorna zespolona
  Kolejnym rodzajem mocy wprowadzanym w obwodach elektrycznych jest tak zwana moc pozorna zespolona. Jest ona proporcjonalna do wartości skutecznych prądu i napięcia, i oznaczana literą .S Moc pozorna zespolona definiowana jest formalnie jako liczba zespolona w postaci iloczynu wartości skutecznej zespolonej napięcia i wartości skutecznej sprzężonej prądu .

 • P.S. Uzupełniając : 

  P - moc czynna

  Q - moc bierna

  S - moc pozorna

 • Cześć! Tak jak Ghost powiedział: rozróżniamy różne rodzaje mocy: moc czynną, bierną, pozorną oraz moc Budeanu (dla przebiegów okresowych odkształconych. Polecam lekturę prac badawczych m.in. Św. Pamięci Profesora doktora inżyniera Janusza Walczaka z Politechniki Śląskiej - Pan Profesor szczegółowo i świetnie opisywał na wykładach i w pracach właśnie to zagadnienie). 

  Jeżeli chodzi o wzory opisujące moc czynną, bierną i pozorną to prezentuje je rysunek poniżej. Jak interpretować w prosty sposób fizyczne aspekty mocy? 

  Moc czynna - to ona dalej transformowana jest na inne wielkości fizyczne, z niej korzystamy i za nią głównie płacimy. To ona załączy Nam żaróweczkę i lodóweczkę :) 
  Moc bierna - jest ona wykorzystywana do transformacji energii w polach magnetycznym i elektrycznym. Nie widzimy jej działania (nie załączy żaróweczki ani lodóweczki), ale bez niej nie byłoby możliwe zgromadzenie energii w  polu magnetycznym i jej przetworzenie na ruch silnika, nie byłoby możliwe zgromadzenie jej w polu elektrycznym kondensatora i przekształcenie w potencjał zasilający zasilacz itd.
  Moc pozorna - jest wypadkową mocy czynnej i biernej w obwodach.

 • Rozróżniamy kilka rodzajów mocy elektrycznej: czynną, bierną, pozorną. Najczęściej jednak mówi się o mocy czynnej i nią się teraz zajmiemy.

  Moc czynna jest to ta część mocy elektrycznej, która jest pobierana przez urządzenie elektryczne ze źródła i zamieniana na pracę lub ciepło.

  Moc czynną opisuje się wzorem:

  P=U*I

  Za pomocą jednostek:

  watt W=wolt (V)*amper (A)

  Przy czym:

  P – moc urządzenia elektrycznego wyrażona w watach (W)

  U – napięcie wyrażone w woltach (V)

  I – prąd wyrażony w amperach (A)