7 odpowiedzi

Sprawdź

WT

Piotr Bibik dodane:

Czy Waszym zdaniem, poniższe rozporządzenie jest aktualne? 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 1) z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) tj. z dnia 17 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422) tj. z dnia 8 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) (zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2351, Dz.U. z 2020 r. poz. 1608) Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.2) )

https://uprawnieniabudowlane.pl/wp-content/uploads/2021/03/Warunki-techniczne-dla-budynkow-2021-Dz.U.2019.1065.pdf

  • GN 38 pkt

    Tekst obowiązujący:
    https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001608

    Obowiązkowa lektura przed każdą inwestycją - od wykopania studni po wymianę drzwi łazienkowych :P

  • ajotnet 36 pkt

    No wszystko ładnie i pięknie choć czasem niektóre tematy by trzeba było wyburzyć aby coś utrzymać w standardach bo inaczej się po prostu nie da. Wszystko można zrobić ale i ludziska musza mieć pieniądze na różne "wyimaginowane" standardy bo jak jest stan zastały to co można zrobić ? Jak nie ma eci-peci... Wymuszać, karać i nakazywać to najłatwiej, gorzej czasem pomóc lub zrozumieć druga stronę. Powiedzcie to teraz ludziom co stracili pracę lub zaraz stracą w dobie pandemii żeby sobie coś wykuli, przerobili, wyciągnęli itp jak nie mają co do garnka wsadzić. Mają się powiesić ? Najprościej szarego człowieka docisnąć a spółdzielnie, wspólnoty, administracje państwowe maja taki stan niektórych swoich posesji że ręce opadają.