Przeczytano 522 razy

Pomiary elektryczne w 30 letnim budynku szkolnym

Mój klient ma zlecenie na wykonanie pomiarów elektrycznych w szkole podstawowej oddanej do użytku przed rokiem 1990.

Budynek nie posiada wył ppoż , ochrony przepięciowej , ochrony przeciwporażeniowej wydzielonych obwodów ani oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Czy są jakieś wytyczne wg których klient może podjąć działania i dostosować instalację elektryczną do obowiązujących norm ?

Czy obowiązują przepisy z roku w którym budynek został oddany do użytku?

Odpowiedzi (4)