Przeczytano 433 razy

Jak zrobić palnik na olej przepracowany?

Podpowiecie?

Rozwiązane! Idź do rozwiązania.

Odpowiedzi (2)

  • Proponuję zapoznać się z art.155 oraz art.191 o odpadach.

    „Termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów…”

    „Kto, wbrew przepisowi art. 155 miejsce termicznego przekształcania odpadów, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów
    podlega karze aresztu albo grzywny.”