Przeczytasz w 3 min.
Przeczytano 126 razy
Ostatnia aktualizacja 2024-06-11

Ustawa o OZE: Konsultacje dotyczące nowych przepisów net-billingu

Zmiany w net-billingu

Warszawa, 04.06.2024 (ISBnews) - Projekt nowelizacji ustawy dotyczącej odnawialnych źródeł energii oraz kilku innych ustaw, wprowadzający zmiany w systemie rozliczeń net-billing i zasady udzielania pomocy publicznej w sektorze energetycznym, został skierowany do konsultacji i uzgodnień. Informację tę podano na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Główne cele nowelizacji

Podstawowym celem projektu jest zapewnienie zgodności prawa krajowego z prawem unijnym, szczególnie w zakresie udzielanej pomocy publicznej w systemach wsparcia OZE. W uzasadnieniu projektu czytamy:

„Podstawowym celem projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw jest zapewnienie zgodności prawa krajowego z prawem unijnym, przede wszystkim w zakresie udzielanej pomocy publicznej w systemach wsparcia OZE”.

Zmiany w systemie net-billingu

Nowelizacja przewiduje, że od 1 lipca 2024 r. prosumenci będą mieli możliwość rozliczania się na podstawie rynkowej miesięcznej ceny energii elektrycznej. Dodatkowo będą mogli wybrać rozliczenie na podstawie rynkowej ceny energii obowiązującej w okresach rozliczenia niezbilansowania, składając odpowiednie oświadczenie sprzedawcy.

Nowy system ma zachęcić prosumentów do zmiany sposobu rozliczeń poprzez możliwość zwiększenia wartości zwrotu niewykorzystanych środków za wprowadzoną do sieci energię elektryczną do 30% w okresie kolejnych 12 miesięcy. Jeśli prosument zdecyduje się pozostać przy dotychczasowym systemie, wysokość zwrotu pozostanie na poziomie 20%.

„Projektowana zmiana w systemie rozliczeń net-billing ma na celu zwiększenie korzyści wynikających z produkcji energii elektrycznej przez prosumentów energii odnawialnej, co wpłynie na poprawę rentowności ich inwestycji w instalacje fotowoltaiczne” - podkreślono w uzasadnieniu.

Zasady udzielania pomocy publicznej

Projekt wprowadza regulacje unijne dotyczące odnawialnych źródeł energii i określa nowe zasady udzielania pomocy publicznej. Zawiera on m.in. dwa poziomy ulg dla przedsiębiorstw w sektorach narażonych na ryzyko ucieczki emisji:

  • 85% ulgi dla sektorów szczególnie narażonych,
  • 75% ulgi dla pozostałych sektorów.

Ulgi te dotyczą obowiązku uzyskania świadectw pochodzenia oraz ilości energii elektrycznej zakupionej i zużytej przez odbiorcę przemysłowego, objętej opłatami OZE i CHP.

Kryteria kwalifikacji i opłata wyrównawcza

Utrzymane zostanie kryterium kwalifikacji przedsiębiorstwa jako odbiorcy przemysłowego z minimalnym progiem energochłonności na poziomie 3%. Dodatkowo wprowadza się opłatę wyrównawczą dla energochłonnych odbiorców uprawnionych do ulg, gdy ulgi te spowodują, że łączna wysokość opłat spadnie poniżej 0,5 EUR/MWh.

Wyłączenia i terminy

Projektowane zmiany wykluczają możliwość udzielania pomocy operacyjnej dla nowych jednostek kogeneracji opalanych paliwami węglowymi oraz wspierania takich jednostek.

Proponowane zmiany obejmują:

  • Usunięcie wymogu wskaźnika emisji CO2 poniżej 450 kg/MWh.
  • Wyeliminowanie obowiązku załączania ekspertyzy potwierdzającej brak możliwości zasilenia jednostki innym paliwem niż węgiel.

Szybsze procedury przyłączeniowe

Projekt przewiduje 30-dniowy termin na wydanie pozwoleń na budowę instalacji OZE o mocy do 150 kW oraz 45-dniowy termin na wydanie warunków przyłączenia do sieci dla instalacji wykorzystujących energię słoneczną.

Ograniczenia w programach wsparcia

Od 1 stycznia 2026 r. tylko wytwórcy w instalacjach o mocy poniżej 200 kW będą mogli uzyskać prawo do gwarantowanego odbioru energii i zwolnienia z bilansowania handlowego.

Ograniczenia dotyczą również systemu aukcyjnego dla instalacji o mocy poniżej 500 kW.

Projektowane zmiany mają na celu lepsze dostosowanie przepisów do unijnych regulacji oraz poprawę rentowności inwestycji w odnawialne źródła energii.

Czytaj także:

Instalacja odgromowa, doziemienie, próbniki – oto zasady pracy elektryka!

Instalacja odgromowa, doziemienie, próbniki – oto zasady

Zadaniem instalacji odgromowej jest ochrona obiektu przed uderzenia

Więcej
Bezpieczeństwo i higiena pracy elektryka – Infografika

Bezpieczeństwo i higiena pracy elektryka – Infografika

BHP elektryka – zobacz infografikę, by bezpiecznie wykonywać zadani

Więcej
Ograniczniki przepięć - czego Ci o nich nie mówią?

Ograniczniki przepięć - czego Ci o nich nie mówią?

Jak mądrze kupować ograniczniki przepięć? Jak prawidłowo je dobrać,

Więcej
Styczniki silnikowe - jakie są ich możliwości?

Styczniki silnikowe - jakie są ich możliwości?

Styczniki: wymiary, rodzaje, możliwości montażu. Sprawdź porady eks

Więcej
Ochrona przeciwprzepięciowa - jak dobrać ogranicznik przepięć, by zabezpieczyć cenną elektronikę?

Ochrona przeciwprzepięciowa - jak dobrać ogranicznik prze

Jak uchronić swój cenny sprzęt elektroniczny przed zdarzeniami loso

Więcej
Ostrożnie z prądem - środki ochrony przeciwporażeniowej

Ostrożnie z prądem - środki ochrony przeciwporażeniowej

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym w domu jest kluczowym

Więcej