Przeczytano 233 razy

rezystancja izolacji

Jaka jest minimalna dopuszczalna rezystancja izolacji w urządzeniach i instalacjach elektrycznych? 

1

Odpowiedzi

Odpowiedzi (1)

 • W normie PN-HD 60364-6:2016-07 są zawarte najmniejsze dopuszczalne wartości rezystancji izolacji. 

  Dla instalacji elektrycznej 400V AC wykonujemy pomiar izolacji napięciem 500V DC. Dlaczego napięciem stałym? Pomiary napięciem DC są bardziej użyteczne i miarodajne, bo w napięciu AC występują duże prądy pojemnościowe. Wartość napięcia DC jest dobierana do rodzaju wytrzymałości izolacji przewodu.

  Wartość rezystancji izolacji.

  Dla obwodów SELV i PELV wykonywana napięciem 250V DC wartość minimalna to 0,5 MΩ 

  Dla instalacji o napięciu nominalnym do 500V AC pomiar w 500V DC wartość minimalna to 1MΩ 

  Dla instalacji o napięciu nominalnym wyższym niż 500V AC pomiar w 500V DC również nie powinien wynosić mniej niż 1 MΩ 

  Na wynik pomiaru może wpłynąć:

  w szczególności wilgoć 

  kurz 

  temperatura

  naprężenie mechaniczne kabla 

  wartość napięcia

  czas pomiaru 

  Poczytasz o tym tutaj: https://laczynasnapiecie.pl/blog/pomiar-rezystancji-izolacji