3 odpowiedzi

Sprawdź

Na co zwracać uwagę dobierając przewody i osprzęt do pracy w strefie zagrożonej wybuchem?

Redakcja dodane:

Na co zwracać uwagę dobierając przewody i osprzęt do pracy w strefie zagrożonej wybuchem?

 • LukkiSto 0 pkt

  Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, urządzenia wykorzystywane w strefie EX muszą spełniać szereg wymogów, określanych normami zharmonizowanymi z przyjętą na terenie Unii Europejskiej dyrektywą ATEX. Wytyczne te dotyczą m.in. opraw oświetleniowych.

   Urządzenia elektryczne eksploatowane w strefach zagrożonych wybuchem powinny być:

  a) dobrane do stref zagrożenia wybuchem,
  b) dobrane pod względem budowy odpowiadającej parametrom mieszaniny wybuchowej: grupom i podgrupom wybuchowości IIA, IIB, IIC IIIA, IIIB i IIIC, klasom temperaturowym T1 do T6 z uwzględnieniem temperatury otoczenia, jeżeli jest wyższa od 40 oC,
  c) dobrane do temperatury tlenia i zapalenia się pyłów zleżałych i mieszanin pyłów z powietrzem oraz mieć wymagany stopień ochrony IP;                                                                                             d) zasilane energią elektryczną z sieci o układzie TN-S, TT lub IT;
  e) zabezpieczone przed skutkami zwarć, przeciążeń, przepięć atmosferycznych i łączeniowych;
  f) chronione przed wpływami zewnętrznymi, bezpośrednimi wyładowaniami atmosferycznymi, elektrycznością statyczną, oddziaływaniami mechanicznymi i chemicznymi.

 • Br3xPL 120 pkt

  Przewody sterownicze do miejsc zagrożonych wybuchem to przede wszystkim kable iskrobezpieczne, spełniające m.in. normy i wymagania opisane w normie PN-EN 60079-14, DIN EN 60079-14 czy IEC 60079, z dużym zakresem dopuszczalnych temperatur roboczych. Muszą być odporne na promieniowanie, posiadać duży zapas w zakresie dopuszczalnego napięcia pracy czy przebicia. kable i przewody elektryczne o żyłach miedzianych muszą być
  w izolacjach samogasnących, czyli spełniające wytyczne normy.
  PN-EN 60332-1. Oznacza to, że w przypadku np. zapalenia się
  przewodu poza strefą

 • ArtekAS 0 pkt

  Urządzenia muszą być kategori M1 lub M2 zależne w jakim środowisku będą urzywane, kwestia czy to jakaś fabryka produktów wybuchowych lub np kopalnia. Dodatkowo takie urządzenie powino mieć oznaczenie "Ex". 

  A co do przewodów to pewnie przewody robocze powiny mieć ekran. Ale w tym temacie nie jestem pewien