Przeczytano 3 222 razy

Klatka schodowa oświetlenie - jakie są nowe przepisy?

Klatka schodowa oświetlenie - jakie są nowe przepisy?

Odpowiedzi (3)

  • Prawidłowe oświetlenie na schodach zwiększa bezpieczeństwo poruszania się i zmniejsza ryzyko wypadków. W przypadku ciągów komunikacyjnych ułatwia orientację i jest wizytówką lokalu.

    Sposób oświetlenia wybiera indywidualnie zarządca budynku, jednak jego jakość jest określona przepisami i tak zgodnie z normami ciągi komunikacyjne potrzebują natężenia światła od 100 do 150 luxów w dzień oraz 50 – 80 luxów nocą.

  • Minimalna eksploatacyjna wartość natężenia oświetlenia na klatkach schodowych powinna wynosić 150 lx.

    Na klatce schodowej w budynkach, w których powinno znajdować się oświetlenie ewakuacyjne, konieczne jest również zamontowanie takiego oświetlenia.

  • Lampa ewakuacyjna kierunek (ludzik z kierunkiem ewakuacji ) świeci się na stałe i w przypadku braku zasilania minimum 3h

    Osw awaryjne 2 lux i w miejscach gdzie jest rop sprzęt ratunkowy etc 5lux