Przeczytano 333 razy

Jakie są zasadnicze wymagania dla przyrządów pomiarowych?

Jakie są zasadnicze wymagania dla przyrządów pomiarowych?

Odpowiedzi (3)

 • Przyrządy pomiarowe powinny być zaprojektowane oraz wytwarzane w taki sposób, aby zapewniały wysoki poziom:

  1) ochrony metrologicznej i strony pomiaru miały zaufanie do otrzymywanych wyników;

  2) jakości, przy uwzględnieniu techniki pomiarowej i bezpieczeństwa danych pomiarowych.

  Zasadnicze wymagania dotyczące działania poszczególnych rodzajów przyrządów pomiarowych w warunkach znamionowych ich użytkowania i przy występowaniu zaburzeń

  Więcej znajdziesz w ROZPORZĄDZENIUM MINISTRA GOSPODARKI z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych 

  https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/zasadnicze-wymagania-dla-przyrzadow-pomiarowych-17

 • Wymagania dla przyrządów pomiarowych określa:
  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych Dz.U. 2016 poz. 815
  i dotyczy ono:

  wodomierzy, gazomierzy i przeliczników do gazomierzy, liczników energii elektrycznej czynnej, ciepłomierzy i następujących ich podzespołów: przetworników przepływu, par czujników temperatury, przeliczników, instalacji pomiarowych do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda, wag automatycznych: - dla pojedynczych ładunków, - porcjujących, - odważających, - przenośnikowych, - wagonowych, taksometrów, miar materialnych: - materialnych miar długości, - naczyń wyszynkowych, przyrządów do pomiaru: - długości, - pola powierzchni, - wielu wymiarów, analizatorów spalin samochodowych
 • Z tego co pamietam muszą spełniać jakieś normy zawrte w jakimś rospozadzeniu ministra energetyki.