Przeczytano 243 razy

Jakie produkty do instalacji odgromowej?

Potrzebuję pomocy w doborze, potrzebowałbym połączyć odgrom dachu z uziomem fundamentowym, chciałbym to poprowadzić pod elewacją (20 cm styropianu).Potrzebowałbym drut 10m, 3x 3m rury do schowania drutu (podtynk, odporny na ogień), 6 złączek, uchwyty do mocowania na ścianie i skrzynki rewizyjne. Czy coś pominąłem?

Odpowiedzi (4)

 • Prowadzenie przewodów odprowadzających w tzw "rurkach odgromowych" w elewacji jest w naszym kraju często praktykowane, ale jest to rozwiązanie dyskusyjne. Stosowanie rurek, w których prowadzony jest drut wynika najprawdopodobniej z faktu, że normy PN-EN 62305-3 nie pozwalają na umieszczenie przewodów odprowadzających w materiałach palnych (pkt. 5.3.4.), do jakich zaliczyć należy styropian fasadowy (styropian EPS: klasa palności E/F - duży/bardzo duży udział w pożarze). Chciałbym zwrócić tu uwagę na kwestie mocowania takiego przewodu: mocujemy w takim przypadku rurkę a nie przewód (a często nawet te rurki nie są w ogóle mocowane do ściany). Przy przepływie prądu pioruna na przewody urządzenia piorunochronnego oddziałują duże siły elektrodynamiczne i dlatego norma PN-EN 62305-3 wymaga dosyć rygorystycznie aby przewód odprowadzający mocowany był do ściany w odstępach co 1 m (pkt. E.5.2.4.2, Tablica E.1, PN-EN 62305-3:2011). Stosowanie rurek PCV o grubości 3 mm jest faktycznie wspomniane w normach odgromowych, ale jedynie do izolacji dolnych części przewodów odprowadzających (pkt. E.5.4.3.6). 

  Najpewniejsze jest zawsze wykonanie przewodów odprowadzających na powierzchni ściany - pozwala to przede wszystkim na bieżącą kontrolę stanu technicznego LPS i elementów mocujących przewody. Jak wiadomo jednak często przeważają aspekty estetyczne wykonania instalacji i przewody chowane są w ścianie. Należy wtedy jednak pamiętać, że tracimy przez to możliwość kontroli stanu technicznego przewodów, dlatego prace, które ulegają zakryciu należy wykonywać z odpowiednią starannością.  

  Jako optymalne rozwiązanie w takim przypadku zalecamy:
   - mocowanie drutu bezpośrednio do ściany w odstępach co 1 m,
   - otoczenie przewodu odprowadzającego wełną mineralną (materiał niepalny, klasa palności A1 lub A2) np na szerokości 20 cm (po 10 cm po obu stronach),
   - złącze kontrolne ze skrzynką rewizyjną w punkcie łączenia drutu z przewodem uziemiających w elewacji lub ewentualnie w ziemi.

  /Tomasz Maksimowicz