5 odpowiedzi

Sprawdź

Ile omów powinna mieć instalacja odgromowa?

freddy 1 pkt dodane:

Ponieważ teraz każą mierzyć rezystancję w różnych warunkach pogodowych i wyciągać średnią, to tak naprawdę jaka górna wartość rezystancji w suchym okresie można przyjąć za poprawną?

  • KU-6095142e34f98 0 pkt

    najwięcej 10

  • KU-609513b7014fd 0 pkt

    Możliwie jak najmniejsza. Poniżej 10 omów. 10Ω to dla ochrony przepięciowej. Ochrona odgromowa to 10Ω

  • EleMan 19 pkt

    moim zdaniem instalacja odgromowa nie powinna mieć żadnych Omów. Powinna skłądać się z materiałów do tego przeznaczonych jak: drut,  uchwyty gasiorowe, żlącza krzyżowe, pręty uziomowe itp :-)