4 odpowiedzi

Sprawdź

Co trzeba spełniać by wykonywać pomiary?

Wojtek995 0 pkt dodane:

Pytanie nie raz wałkowane ale zawsze inne odpowiedzi. Co trzeba spełniać by wykonywać je i móc samemu wystawić protokół? Trzeba mieć zarejestrowaną działalność czy wystarczą tylko uprawnienia? 

 • Wojtek995 0 pkt

  A co jeśli mam te uprawnienia ale nie pobieram pieniędzy za pomiary? 

 • CadilAC 0 pkt

  Cześć,

  Do WYKONYWANIA pomiarów potrzebne jest Ci świadectwo uprawnień "E" z uzupełnionym zakresem pomiarowym. Na świadectwie widnieje co mieści się w zakresie EKSPLOATACJI. Mając takie świadectwo możesz wykonywać pomiary i jako osoba, która je wykonuje masz obowiązek widnieć na protokole pomiarowym. Jednakże, aby protokół mógł być traktowany jako prawdziwy i rzetelny dokument należy mieć także uprawnienia kategorii "D" - DOZÓR w zakresie pomiarów.

  W przypadku, gdy wykonujesz pomiary elektryczne lecz nie posiadasz uprawnien DOZOROWYCH to do wykonania protokołu z pomiarów jest Ci potrzebny elektryk z takimi uprawnieniami. Wówczas na protokole widnieje Pomiarowiec(upr.E) oraz Sprawdzający(upr.D).

  Pomiary może wykonywać osoba nie posiadająca uprawnień do E pomiarowych, natomiast musi ona zostać przeszkolona pod względem BHP oraz musi wykonywac je w obecności osoby posiadającej takie uprawnienia.

  Oczywiście, aby wykonać usługę za któą pobiera się opłątę  należy mieć możliwość wystawienia faktury, czy rachunku, a aby to zrobić należy być przedsiębiorcą. Inaczej ejst w przypadku firm, bo jeśli w jakiejś pracujesz to ona odprowadza należyty podatek za usługę do Urzędu Skarbowego.

  Jako osoba nie prowadząca działalnośći, zwykły obywatel możesz wystawić fakturę jednak nie będzie to faktura VAT. Wystawiajac taką fakturę nei możesz przekroczyć miesięcznie 50% najniższej krajowej. Możesz poprosić o wystawienie faktury zaprzyjaźnioną firmę lub spisać umowę o dzieło.

  Mam nadzieję, że pomogłem i życze miłej pracy!

 • Br3xPL 75 pkt

  Pomiary znajdują się pod normą PN-HD 60364-6 i określa ona zakres oględzin i wykonywanych prób odbiorczych, sprawdzenie przewodów ochronnych, metody pomiaru rezystancji/impedancji izolacji oraz co jaki okres powinno się wykonywać pomiary w po szczególnych rodzajach budynków.  

  Inne obowiązujące normy to między innymi: PN-EN 61140 (ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym) PN- IEC 60364 (instalacje w budynkach), N SEP-E-001 (sieci niskiego napięcia) i PN-EN 61557 (między innymi rezystancja izolacji, przewodów uziemiających i wyrównawczych, impedancja pętli zwarcia i dopuszczalne urządzenia pomiarowe). 

  Osoba świadcząca usługi pomiarowe musi mieć kwalifikację E (eksploatacja) i D (dozór), jeżeli osoba posiada wyłącznie uprawnienia E to ona wykonuje pomiary, a sam protokół musi podpisać osoba z świadectwem kwalifikacyjnym D. Elektryk wykonujący pomiary elektryczne może korzystać z pomocy osoby, która nie posiada świadectw kwalifikacyjnych. W takim przypadku osoba ta musi być przeszkolona w zakresie bhp dla prac przy urządzeniach elektrycznych oraz z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 

  Do świadczenia usług musisz mieć zarejestrowaną działalność, bo przecież zarabiasz, a z zarobionych pieniędzy trzeba odprowadzić nic innego jak podatki. No chyba, że pracujesz w firmie i ona robi to za ciebie. 

 • M&M Elektryka 3 pkt

  Cześć. Jak chcesz wykonywać pomiary to potrzebne są do tego dwie osoby z uprawnieniami E + D w zakresie pomiarów.Osoby te powinny widnieć na protokole. Pozdrawiam, elektryk wieliczka